Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


22/03/2023

22 березня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2022 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-лютий 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 316,838 млн грн до 555,240 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) показав високі темпи приросту, збільшившись на 72,99%, і станом на 01.03.2023 Н1 Банку склав 549,691 млн грн, що в 2,75 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні 35,81-99,64%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2023 Н2 Банку становив 89,88%, що майже в 9 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах 35,81- 61,44%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2023 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 53,41%, що в 7,63 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Таким чином, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок березня 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" практично не змінились, зменшившись на 0,60% до 5,314 млрд грн. При цьому, обсяг кредитного портфеля Банку виріс в 2,32 раза до 698,364 млн грн, а його частка в активах збільшилась на 7,5 п.п. і склала 13,14%.

Агентство зазначає, що значне коливання частки кредитів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", яке спостерігалося впродовж аналізованого періоду, пов’язане зі специфікою операцій Банку. В цілому, за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 5,64% до 37,14%. Агентство зазначає, що станом на 01.01.2023 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам.

Станом на початок 2023 року 86,36% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які зокрема складались з: грошових коштів та їх еквівалентів (3,367 млрд грн), а також коштів в інших банках (1,222 млрд грн).

 

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.01.2023 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 40,22%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", який є довгостроковим нормативом ліквідності, коливався в межах від 213,10% до 708,92%. Станом на 01.03.2023 NSFR Банку склав 486,46%, що в 5,4 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні від 227,65% до 481,76%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 LCRвв Банку складав 446,42%, що в 4,5 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в межах 186,47-291,53% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.03.2023 LCRів Банку складав 194,09%, що в 1,9 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення. 

Отже, впродовж 2022 року та станом на початок березня 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

Діяльність АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді була прибутковою, при цьому, за підсумками 2022 року Банк показав вагомі фінансові результати. Зокрема, прибуток Банку за 2022 рік виріс до 185,629 млн грн, що майже в 28 разів перевищило прибуток, отриманий Банком за 2021 рік.

Високі темпи зростання прибутку АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", серед іншого, були зумовлені високим темпом приросту чистого процентного доходу Банку, який за підсумками 2022 року в порівнянні з 2021 роком виріс на 229,42 млн грн (в 2,99 раза) і склав 344,98 млн грн. В той же час, чистий комісійний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в аналізованому періоді знизився на 59,07% до 10,166 млн грн.

Агентство високо оцінює прибуткову діяльність, вагомі обсяги та істотні темпи приросту чистого комісійного доходу та прибутку, які АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував за підсумками 2022 року в порівнянні з 2021 роком, в умовах погіршення економічного середовища, пов’язаного з російською агресією в Україні.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.01.2023 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 86,36% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" можна було віднести до категорії високоліквідних активів, які, зокрема, складались з грошових коштів та їх еквівалентів, а також з коштів в інших банках.

За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виріс в 27,8 раза і склав 185,629 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився майже втричі до 344,98 млн грн. Таким чином, в 2022 році АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував високоприбуткову діяльність, а також істотно наростив обсяги прибутку та чистого процентного доходу, що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 22.03.2023

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 22.03.2023

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com