Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


07/05/2024

7 травня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової звітності Банку за 2023 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-березень 2024 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2023 року та січня-березня 2024 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 519,739 млн грн до 670,316 млн грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. Від початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 26,55%, і станом на 01.04.2024 Н1 Банку склав 670,316 млн грн, що в 3,35 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.04.2024 коливався в діапазоні 76,39%-136,90%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2024 Н2 Банку становив 76,39%, що в 7,64 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 3,74 раза вище ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2023 року та січня-березня 2024 року коливався в межах 38,19%- 68,45%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2024 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 38,19%, що в 5,46 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також в 3,20 раза перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

 

Таким чином, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок квітня 2024 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 23,10% до 6,542 млрд грн. При цьому, в структурі активів Банку відбулись такі зміни:

-   грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 29,91% до 5,962 млрд грн, а їх питома вага в активах виросла на 4,78 п.п. і склала 91,14%;

- обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 71,35% до 200,106 млн грн, а його частка в активах знизилась на 10,08 п.п. до 3,06%. При цьому, станом на 01.01.2024 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам;

-   портфель інвестицій в цінні папери, який складався виключно з інвестицій в ОВДП,  виріс до 335,797 млн грн, а його частка в активах збільшилась з 0,00% до 5,13%.

Отже, станом на початок 2024 року 96,27% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами і ОВДП. 

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.04.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", який є довгостроковим нормативом ліквідності, коливався в межах від 383,17% до 1492,85%. Станом на 01.04.2024 NSFR Банку склав 608,82%, що в 6,09 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2023 по 01.04.2024 коливався в діапазоні від 238,19% до 617,49%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2024 LCRвв Банку складав 375,97%, що в 3,76 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.04.2024 коливався в межах 176,45%-343,72% та на постійній основі істотно перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.04.2024 LCRів Банку складав 243,09%, що в 2,43 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення. 

Отже, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок квітня 2024 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував дуже високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.01.2024 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім  банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 37,35%.

 

Дохідність операцій

За 2023 рік прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" склав 123,695 млн грн, що було на 33,36% менше ніж за 2022 рік. При цьому, за результатами 2023 року прибуток до оподаткування Банку був на 24,84% вищим ніж за 2022 рік і складав 293,864 млн грн. Набрання чинності в грудні 2023 року змін до Податкового кодексу України, згідно з якими базова ставка оподаткування з податку на прибуток за 2023 рік для українських банків була підвищена з 18% до 50%, призвело до істотного зростання суми нарахованого податку на прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" та до зменшення суми річного прибутку Банку за 2023 рік порівняно з 2022 роком.

Ключові статті доходів Банку в аналізованому періоді показали хороші темпи приросту. Зокрема чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" за підсумками 2023 року в порівнянні з 2022 роком виріс на 32,43% до 456,861 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 36,87% до 13,914 млн грн.

     Агентство високо оцінює прибуткову діяльність, вагомі обсяги та істотні темпи приросту чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу, які АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.01.2024 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 96,27% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами та ОВДП.

За підсумками 2023 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" склав 123,695 млн грн, що на 33,36% менше ніж за 2022 рік. При цьому, чистий процентний дохід Банку за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс на 32,43% до 456,861 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 36,87% до 13,914 млн грн, а прибуток до оподаткування виріс на 24,84% до 293,864 млн грн. Таким чином, за підсумками 2023 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і в попередні періоди характеризувався прибутковою діяльністю та високими темпами приросту ключових статей доходів, що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 07.05.2024

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 07.05.2024 

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com