Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


10/12/2019

10 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-листопад 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) в період з 02.01.2018 по 02.12.2019 коливався в діапазоні 248,129-361,696 млн. грн. та демонстрував нерівномірну динаміку. Станом на 02.12.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 Банку виріс на 17,86% і склав 334,669 млн. грн., що на 134,669 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в межах від 15,51% до 166,51%. Впродовж зазначеного періоду динаміка Н2 Банку була нерівномірною, проте його значення практично на постійній основі з дуже великим запасом перевищували не лише встановлене НБУ граничне значення, але й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.12.2019 Н2 Банку складав 84,54%, що в 8,5 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ на рівні 10%.

Таким чином, станом на початок грудня 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчить Н2 Банку, який в 8,5 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" знизились на 37,55% і склали 2,198 млрд. грн., обсяг кредитного портфеля зменшився на 35,69% і склав 1,189 млрд. грн., а його частка в активах Банку виросла на 1,57 п.п. до 54,09%. Станом на 01.10.2019 грошові кошти та кошти в НБУ складали 22,35% активів Банку, а кошти в інших банках становили 21,52%, тобто до категорії високоліквідних активів можна було віднести 43,87% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Також Агентство нагадує, що сприймаючи дані про якість активів Банку, необхідно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у активах якого істотно змінюється з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.01.2018 по 01.10.2019 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в діапазоні від 24,66% до 64,83%. Станом на 01.10.2019 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті.

Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжує залишатися на дуже високому рівні: станом на 01.11.2019 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL) (які розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 50,62%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в діапазоні 111,93-176,29%. Впродовж вказаного періоду Н6 Банку демонстрував нерівномірну динаміку, проте він з великим запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.12.2019 Н6 Банку складав 115,62%, що на 55,62 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 177-300%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які протягом вказаного періоду змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 185%, що більш ніж вдвічі перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні від 278% до 1683%, і на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 278%, що більш ніж втричі перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" вказують на те, що Банк є стійким до короткострокових шоків ліквідності. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток у розмірі 42,149 млн. грн., що на 42,20% перевищило прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2018 року.

Ключові статті доходів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" також продемонстрували зростання. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 9,51% і склав 105,230 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 4,60% до 14,605 млн. грн.

Також Агентство підкреслює, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримує прибуткову діяльність на постійній основі. Зокрема, прибуток Банку за третій квартал 2019 року склав 14,188 млн. грн., що на 10,40% перевищило прибуток Банку за другий квартал поточного року.

Здатність АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство підкреслює, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank за підсумками 9 місяців 2019 року отримала загальний чистий дохід (total net revenues) в обсязі 17,816 млрд. євро (за 2018 рік його обсяг склав 25,316 млрд. євро), що свідчить про те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Також Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчить норматив Н2 Банку, який в 8,5 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що вказує на те, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю. Банк продовжив генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, а також підтримувати якість кредитного портфеля на найвищому з можливих рівні.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 10.12.2019

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 10.12.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com