Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


06/06/2024

6 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2024 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в межах від 519,739 млн грн до 682,766 млн грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. Від початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 1,94%, і станом на 01.05.2024 Н1 Банку склав 682,766 млн грн, що в 3,41 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 60,14%-136,90%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлений регулятором граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку становив 60,14%, що в 6,01 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах 30,07%- 68,45%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 30,07%, що в 4,3 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Таким чином, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок травня 2024 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середньо-ринкові показники відповідних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 20,54% до 7,886 млрд грн. При цьому, в структурі активів Банку відбулись такі зміни:

-  грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 7,72% до 6,423 млрд грн, а їх питома вага в активах знизилась на 9,70 п.п. і склала 81,44%;

- обсяг кредитного портфеля Банку виріс в 4,85 раза до 970,639 млн грн, а його частка в активах збільшилась на 9,25 п.п. до 12,31%. При цьому, станом на 01.04.2024 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні кредити фізичним особам;

-  портфель інвестицій в цінні папери, який складався з інвестицій в ОВДП та в боргові цінні папери уряду Німеччини,  виріс на 35,93% до 456,445 млн грн, а його частка в активах збільшилась на 0,66 п.п. до 5,79%.

Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року 87,23% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами і борговими державними цінними паперами.

Агентство підкреслює, що якість кредитного портфеля Банку продовжує залишатись на найвищому рівні: станом на 01.04.2024 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL), в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 36,07%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", який є довгостроковим нормативом ліквідності, коливався в межах від 383,17% до 1492,85%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку склав 1197,68%, що в 11,98 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 238,19% до 617,49%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку складав 402,32%, що в 4,02 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах 176,45%-343,72% та на постійній основі істотно перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку складав 196,86%, що в 1,97 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Отже, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок травня 2024 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував дуже високий запас ліквідності, про що свідчать відповідні  нормативи Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" за перший квартал 2024 року склав 49,321 млн грн, що було на 31,25% менше ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому, ключові статті доходів Банку в аналізованому періоді показали різноспрямовану динаміку. Зокрема чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" за підсумками першого кварталу 2024 року в порівнянні з першим кварталом 2023 року зменшився на 2,86% до 116,280 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 45,03% до 3,746 млн грн.

Агентство високо оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги чистого процентного і чистого комісійного доходів, які АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрував в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

Агентство нагадує, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank, який (крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, що базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками) декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Кредитний портфель АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, характеризувався найвищою якістю: станом на 01.04.2024 в кредитному портфелі Банку були відсутні non-performing loans (NPL). При цьому, 87,23% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП та борговими цінними паперами уряду Німеччини.

За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшився на 31,25% і склав 49,321 млн грн, чистий процентний дохід Банку знизився на 2,86% до 116,280 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 45,03% до 3,746 млн грн. Таким чином, за підсумками першого кварталу 2024 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і в попередні періоди, характеризувався прибутковою діяльністю та вагомими обсягами ключових статей доходів, що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 06.06.2024

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 06.06.2024 

 

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com