Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


06/04/2020

6 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-березень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 248,129 млн. грн. до 370,069 млн. грн. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н1 Банку протягом вказаного періоду продемонстрував висхідний тренд. Станом на 01.04.2020 в порівнянні з 02.01.2020 регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) виріс на 11,77% і склав 370,069 млн. грн., що на 170,069 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 15,51-153,63%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку впродовж вказаного періоду практично на постійній основі з дуже великим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н2 Банку складав 85,59%, що в 8,6 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ на рівні 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) протягом 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 15,51% до 150,02%. Динаміка Н3 Банку була подібною до динаміки Н2 Банку, а його значення також практично на постійній основі в декілька разів перевищували і встановлений НБУ граничний рівень, і середні показники Н3 по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н3 Банку складав 74,95%, що було в 10,71 разів вище, ніж встановлене НБУ граничне значення.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), які засвідчили, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року рівень забезпеченості АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" основним та регулятивним капіталом був дуже високим, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" знизились на 21,92% і склали 2,748 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшився на 74,28% до 475,450 млн. грн., а їхня частка в активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" скоротилась на 35,22 п.п. і склала 17,30%. Станом на 01.01.2020 портфель цінних паперів Банку (який був сформований виключно з цінних паперів, що рефінансуються НБУ) складав 60,42% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", грошові кошти та їх еквіваленти становили 3,33%, а кошти в інших банках складали 17,45%, тобто до категорії високоліквідних активів можна було віднести 81,20% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Агентство нагадує, що сприймаючи дані про якість активів Банку, необхідно враховувати специфіку операцій АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", частка кредитів у активах якого суттєво змінюється з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах Банку коливалась в межах від 17,30% до 64,83%. При цьому, в кредитному портфелі Банку станом на 01.01.2020 були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті.

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.03.2020 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL) (які розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.02.2020 складав 51,03%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 111,93% до 164,05%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н6 Банку впродовж зазначеного періоду не лише з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н6 Банку складав 113,29%, що на 53,29 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 177-300%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 236,81%, що в 2,37 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в межах від 250,18% до 1683%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 254,80%, що в 2,5 рази перевищило встановлене регулятором нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк є стійким до короткострокових шоків ліквідності. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток у розмірі 44,692 млн. грн., що на 5,69% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року.

При цьому, ключові статті доходів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продемонстрували незначне зменшення обсягів. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку зменшився на 0,29% і склав 136,005 млн. грн., а чистий комісійний дохід знизився на 1,89% до 17,822 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримує прибуткову діяльність на постійній основі, про що свідчать дані за останні вісім кварталів.

Здатність АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство підкреслює, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank за підсумками 2019 року отримала загальний чистий дохід (total net revenues) в розмірі 23,2 млрд. євро (за 2018 рік його обсяг склав 25,316 млрд. євро), що свідчить про те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Також Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. Всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що свідчить про те, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю. Банк продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.03.2020 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками 2019 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток у розмірі 44,692 млн. грн., що на 5,69% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 06.04.2020

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 06.04.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com