Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


27/05/2020

27 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в діапазоні 248,129-370,671 млн. грн., демонструючи тенденцію до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 10,45% і станом на 04.05.2020 склав 365,698 млн. грн., що на 165,698 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в межах від 15,51% до 153,63%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу практично на постійній основі з дуже великим запасом перевищував і встановлений НБУ граничний рівень, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку склав 79,36%, що в 7,9 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення, а також було на 59,66 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 15,51% до 150,02%. Н3 Банку демонстрував динаміку, подібну до динаміки Н2 Банку, а його значення так само практично на постійній основі в декілька разів перевищували як встановлену регулятором граничну відмітку, так і середні показники Н3 по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 70,82%, що в 10,1 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 56,35 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 17,49% (з 2,748 млрд. грн. до 3,229 млрд. грн.), кредитний портфель збільшився в 3,1 рази (з 475,450 млн. грн. до 1,453 млрд. грн.), а його частка в активах Банку продемонструвала приріст на 27,70 п.п. (з 17,30% до 45,00%). Агентство вкотре звертає увагу на те, що сприймаючи дані про якість активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", необхідно враховувати специфіку операцій Банку, частка кредитів у активах якого суттєво змінюється з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.04.2018 по 01.04.2020 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в діапазоні від 17,30% до 64,83%. При цьому, в кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2020 були відсутні кредити фізичним особам.

Станом на 01.04.2020 грошові кошти та кошти в НБУ складали 39,98% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", а кошти в інших банках становили 13,83%, тобто до категорії високоліквідних активів можна було віднести 53,81% активів Банку.

АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.04.2020 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), в той час як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.04.2020 складав 50,51%. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 111,93% до 164,05%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н6 Банку впродовж вказаного періоду на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 114,49%, що на 54,49 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 23,45 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в межах 177,00-312,70% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку склав 289,73%, що в 2,9 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в діапазоні від 250,18% до 1683,00%, в рази перевищуючи встановлені регулятором граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку складав 259,08%, що в 2,6 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Агентство нагадує, що показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про здатність Банку покривати відплив коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 8,843 млн. грн., що на 41,48% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року.

Зниження прибутку Банку було обумовлене зменшенням ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 21,68% і склав 29,572 млн. грн., а чистий комісійний дохід знизився на 23,11% до 3,168 млн. грн.

Водночас, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримує прибуткову діяльність на постійній основі, про що свідчать дані за останні дев’ять кварталів.

Здатність АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в непростих макроекономічних умовах генерувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank за підсумками першого кварталу 2020 року отримала загальний чистий дохід (total net revenues) в обсязі 6,4 млрд. євро (за підсумками 2019 року його обсяг складав 23,2 млрд. євро), що вказує на те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Також Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" станом на початок травня 2020 року був дуже добре забезпечений капіталом (основним і регулятивним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.04.2020 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). За підсумками першого кварталу 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 8,843 млн. грн., що на 41,48% менше прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2019 року. При цьому здатність Банку в непростих макроекономічних умовах генерувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність заслуговує на позитивну оцінку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 27.05.2020

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 27.05.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com