Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»


09/09/2020

9 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах 248,129-370,671 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. Станом на 03.08.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 8,57% і склав 359,483 млн. грн., що на 159,483 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 15,51% до 153,63%. Незважаючи на те, що впродовж вказаного періоду аналізу динаміка Н2 Банку була різноспрямованою, його значення практично на постійній основі з дуже великим запасом перевищували як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 102,36%, що в 10,2 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 4,76 рази більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 15,51-150,02% та демонстрував нерівномірну динаміку. При цьому Н3 Банку, подібно до Н2, практично на постійній основі в декілька разів перевищував і встановлений регулятором граничний рівень, і середні показники Н3 по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 92,97%, що в 13,28 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 6,04 разів більше, ніж середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати показники нормативів капіталу на дуже високому рівні: Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 15,85% (з 2,748 млрд. грн. до 3,184 млрд. грн.), кредитний портфель збільшився на 69,17% (з 475,450 млн. грн. до 804,300 млн. грн.), а його частка в активах Банку показала приріст на 7,96 п.п. (з 17,30% до 25,26%). Водночас Агентство вкотре підкреслює, що сприймаючи дані про якість активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", необхідно враховувати специфіку операцій Банку, частка кредитів у активах якого суттєво змінюється з кварталу до кварталу (зокрема, станом на 01.04.2020 вона складала 45,00%). Загалом в період з 01.07.2018 по 01.07.2020 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в межах від 17,30% до 54,09%. Крім того, в кредитному портфелі Банку станом на 01.07.2020 були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті, що нівелює вплив валютного ризику.

Станом на 01.07.2020 грошові кошти та кошти в НБУ складали 50,14% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", а кошти в інших банках становили 23,45%, тобто до категорії високоліквідних активів можна було віднести 73,59% активів Банку.

Крім того, якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжує залишатися на дуже високому рівні: станом на 01.08.2020 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.07.2020 складав 50,21%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах 109,91-164,05% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 113,82%, що на 53,82 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 25,03 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні 177,00-556,16% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 271,92%, що в 2,7 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" протягом періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах 205,65-1683,00% та на постійній основі в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 205,65%, що в 2,1 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 10,670 млн. грн., що на 61,84% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зниженням обсягу ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 30,55% до 50,561 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 43,41% і склав 5,305 млн. грн.

Агентство вкотре підкреслює той факт, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримує прибуткову діяльність на постійній основі, на що, зокрема, вказують дані за останні дев’ять кварталів.

Таким чином, в умовах дії карантинних обмежень АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" згенерував доволі вагомий обсяг прибутку, продовжуючи підтримувати прибуткову діяльність, що позитивно оцінюється Агентством. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на непросту макроекономічну ситуацію та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство вкотре підкреслює той факт, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Група Deutsche Bank за підсумками першого півріччя 2020 року отримала загальний чистий дохід (total net revenues) в обсязі 12,6 млрд. євро (за підсумками 2019 року його обсяг складав 23,2 млрд. євро), що свідчить про те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Також Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжувала залишатися на дуже високому рівні: станом на 01.08.2020 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). Незважаючи на карантин, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" згенерував прибуток в обсязі 10,670 млн. грн., продовжуючи підтримувати прибуткову діяльність, що заслуговує на позитивну оцінку. При цьому низхідна динаміка прибутку Банку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року була очікуваною з огляду на непросту макроекономічну ситуацію та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 09.09.2020

Оновлення рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 09.09.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com