Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


11/11/2020

11 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) коливався в діапазоні від 248,129 млн. грн. до 370,873 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання показників. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 11,50% і станом на 02.11.2020 склав 369,187 млн. грн., що на 169,187 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 15,51% до 153,63%. Динаміка Н2 Банку впродовж наведеного періоду аналізу була нерівномірною, але при цьому його значення практично на постійній основі з дуже великим запасом перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 89,49%, що в 8,95 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 15,51-150,02%. При цьому, динаміка Н3 Банку була подібною до динаміки Н2 Банку. Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) практично на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене регулятором граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 79,16%, що в 11,31 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати дуже високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 1,57% (з 2,748 млрд. грн. до 2,792 млрд. грн.), кредитний портфель зменшився на 54,58% (з 475,450 млн. грн. до 215,963 млн. грн.), а його частка в активах скоротилась на 9,56 п.п. (з 17,30% до 7,74%). Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що сприймаючи дані про якість активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", необхідно враховувати специфіку операцій Банку, частка кредитів у активах якого істотно коливається з кварталу до кварталу (зокрема, станом на 01.07.2020 її рівень складав 25,26%, а станом на 01.04.2020 – 45,00%). Загалом, в період з 01.10.2018 по 01.10.2020 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" варіювалась в діапазоні від 7,74% до 54,09%. Також Агентство підкреслює, що станом на 01.10.2020 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті, що нівелює прямий вплив валютного ризику.

Станом на 01.10.2020 до категорії високоліквідних активів можна було віднести 90,99% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (грошові кошти та кошти в НБУ складали 1,753 млрд. грн. або 62,78% активів Банку, а кошти в інших банках становили 787,632 млн. грн. або 28,21% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ").

Крім того, Банк продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.10.2020 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 47,73%. 

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) коливався в діапазоні від 109,76% до 164,05%. Динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі з великим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 109,76%, що на 49,76 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливався в межах від 177,00% до 556,16%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.10.2020 LCRвв Банку складав 280,01%, що в 2,8 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливався в діапазоні 205,65-1683,00% та на постійній основі в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.10.2020 LCRів Банку складав 254,50%, що в 2,5 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок листопада 2020 року Банк підтримував вагомий запас за нормативом Н6, а нормативи LCRвв та LCRів Банку станом на початок жовтня 2020 року в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 7,413 млн. грн., що на 82,41% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року. При цьому, в третьому кварталі 2020 року Банк отримав збиток в розмірі 3,257 млн. грн.

На динаміці прибутку Банку відобразилось доволі суттєве скорочення обсягу його ключових доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшився на 38,820 млн. грн. або на 36,89% (до 66,410 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку знизився на 3,016 млн. грн. або на 20,65% (до 11,589 млн. грн.).

Отже, незважаючи на триваюче зниження ділової активності в країні під впливом карантинних обмежень, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" вдалося продемонструвати позитивний фінансовий результат за підсумками 9 місяців 2020 року. При цьому низхідна динаміка ключових доходів та прибутку Банку була очікуваною з огляду на поточні умови діяльності та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. За підсумками 9 місяців 2020 року Група Deutsche Bank отримала загальний чистий дохід (total net revenues) в обсязі 18,6 млрд. євро (за підсумками 2019 року його обсяг складав 23,2 млрд. євро), що вказує на те, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою.

Також Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів (Н2 та Н3). Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок листопада 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" підтримував вагомий запас за нормативом Н6, а нормативи LCRвв та LCRів Банку станом на початок жовтня 2020 року в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжувала залишатися на дуже високому рівні: станом на 01.10.2020 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). Незважаючи на триваючий карантин, за підсумками 9 місяців 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав прибуток в обсязі 7,413 млн. грн., що, втім на 82,41% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року. При цьому, низхідна динаміка доходів та прибутку Банку була очікуваною з огляду на поточні умови діяльності та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 11.11.2020

Оновлення рейтингу АТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 11.11.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com