Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»


29/03/2021

29 березня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2020 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Регулятивний капітал АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н1) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах від 331,112 млн. грн. до 370,873 млн. грн. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,66% і станом на 01.03.2021 склав 356,481 млн. грн., що на 156,481 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 58,05-153,63% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, значення Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 70,93%, що в 7,09 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,17 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках від 52,04% до 150,02%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене регулятором граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 норматив достатності основного капіталу АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н3) складав 65,00%, що в 9,29 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 4,08 рази більше за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок березня 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні: їхні значення в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні рівні, так і середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" виросли на 54,79% (з 2,748 млрд. грн. до 4,254 млрд. грн.), кредитний портфель зменшився на 15,41% (з 475,450 млн. грн. до 402,171 млн. грн.), а його частка в активах скоротилась на 7,85 п.п. (з 17,30% до 9,45%).

 

 Агентство вкотре звертає увагу на те, що сприймаючи дані про якість активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", слід враховувати специфіку операцій Банку, частка кредитів у активах якого суттєво коливається з кварталу до кварталу. Так, в період з 01.01.2019 по 01.01.2021 питома вага кредитів та заборгованості клієнтів у активах АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" коливалась в межах від 7,74% до 54,09%. Також Агентство підкреслює, що станом на 01.01.2021 в кредитному портфелі Банку були відсутні кредити фізичним особам та кредити в іноземній валюті, що нівелює прямий вплив валютного ризику. Станом на 01.01.2021 до категорії високоліквідних активів можна було віднести 75,69% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ": готівкові кошти, кошти в НБУ та депозитні сертифікати НБУ складали 2,211 млрд. грн. або 51,97% активів Банку, а кошти в інших банках – 1,009 млн. грн. або 23,72% активів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ".

Крім того, Банк, як і раніше, продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні: станом на 01.02.2021 в кредитному портфелі АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" були відсутні non-performing loans (NPL) (що розраховуються як сума кредитів 5 класу боржників-фізичних осіб та 10 класу боржників-юридичних осіб), тоді як середній показник NPL по банківській системі України складав 43,11%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (Н6) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах від 90,84% до 117,09%. При цьому, його значення практично на постійній основі з великим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 109,25%, що на 49,25 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 21,46 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRвв) в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 230,04-556,16% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 231,07%, що в 2,3 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення (на рівні 100%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (LCRів) впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в рамках 205,65-536,75% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 254,87%, що в 2,5 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" був дуже добре забезпечений ліквідністю: Банк підтримував вагомий запас за нормативом Н6, а нормативи LCRвв та LCRів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" отримав прибуток в обсязі 1,302 млн. грн., що на 97,09% менше прибутку Банку за 2019 рік. При цьому, в четвертому кварталі 2020 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав збиток в сумі 6,111 млн. грн.

     За вказаний період аналізу ключові статті доходів Банку також продемонстрували низхідну динаміку. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшився на 47,158 млн. грн. або на 34,67% (до 88,847 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку знизився на 332 тис. грн. або на 1,84% (до 17,659 млн. грн.).

     Таким чином, в умовах зниження ділової активності в Україні, що зумовлено триваючою пандемією COVID-19, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав зниження фінансових показників, що, втім, носить об’єктивний характер. Але при цьому Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, згенерований Банком за підсумками 2020 року (прибуток в розмірі 1,302 млн. грн.).

 

     Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

    Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" має дуже високий рівень зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Агентство нагадує, що Deutsche Bank, крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках до статутного капіталу, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, є суттєвим позитивним фактором, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. 

 

     Узагальнення

      Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні: їхні значення в декілька разів перевищували як встановлені НБУ граничні рівні, так і середньо-ринкові показники. Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи LCRвв та LCRів АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ", які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість кредитного портфеля АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" продовжувала залишатися на дуже високому рівні: станом на 01.02.2021 в кредитному портфелі Банку, як і раніше, були відсутні non-performing loans (NPL). В умовах зниження ділової активності в Україні, що зумовлене впливом пандемії COVID-19, АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" показав зниження фінансових показників, що носить об’єктивний характер. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком прибуток АТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" зменшився на 97,09% і склав 1,302 млн. грн. При цьому сам факт підтримання Банком прибуткової діяльності позитивно оцінюється Агентством.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com