Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПАТ «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»


26/12/2017

26 грудня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-листопад 2017 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу  

Станом 01.12.2017 регулятивний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н1) складав 340,940 млн. грн., що на 2,98% менше ніж станом на 03.01.2017 р. Зниження регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" було не суттєвим, а динаміка Н1 мала стабільний характер і значення нормативу Н1 Банку суттєво перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Станом на 01.12.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н2) становив 133,85%, що на 16,77 п.п. більше ніж станом на початок 2017 року і на 123,85 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення по банківській системі. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на 01.12.2017 року та на протязі всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що зводило до нуля ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ та ризик потреби у докапіталізації.

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій ПАТ "Дойче Банк ДБУ", на балансі якого переважають високоліквідні активи. Так, станом на 30.09.2017 активи Банку становили 2,195 млрд. грн., з яких 58,20% були представлені грошовими коштами та коштами в НБУ. Станом на 30.09.2017 р. 54% або 1,177 млрд. грн. активів Банку були розміщені у депозитних сертифікатах НБУ. Тобто, на початок четвертого кварталу 2017 року біля 60% активів Банку відносилось до категорії високоліквідних активів з найвищою якістю, яка можлива в Україні.

Вивчаючі данні по кредитному портфелю ПАТ "Дойче Банк ДБУ", Агентство звертає увагу на його певну специфіку:

- частка кредитів Банку в активах протягом 10 останніх кварталів коливалась в межах 8,17-38,36%;

- резерви, які Банк сформував за кредитним портфелем, фактично вказують на високу якість портфелю; співвідношення резервів до кредитного портфелю коливалось на рівні 0,01-1,19%.

Отже, близько 60% активів Банку були представлені ліквідними активами і мали найвищу якість. Кредитний портфель Банку також відрізняється високою якістю.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н4) станом на 01.12.2017 складав 114,78%, що на 94,78 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 по листопад 2017 року) Н4 Банку перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і середнє значення нормативу по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н5) станом на 01.12.2017 був на рівні 141,43%, що на 101,43 п.п. більше граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 по листопад 2017 року) Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5, встановлений НБУ, та за середнє значення по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.12.2017 становив 142,19%, що на 82,19 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (тобто з квітня 2016 по листопад 2017 року) Н6 Банку перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

Агентство наголошує, що за всіма трьома нормативами Банку спостерігалась схожа картина: на протязі всього періоду аналізу Банк сформував добрий запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ та до середніх значень по банківській системі. Запас нормативів ліквідності, сформований ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на 01.12.2017 р., був дуже великим, що вказує на консервативний підхід Банку до управління активами. Але саме цей підхід є передумовою дуже високої якості активів Банку та здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації дуже несприйнятливих сценаріїв на українському ринку.

 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ "Дойче Банк ДБУ" сягнув 112,796 млн. грн. У першому півріччі 2017 року прибуток Банку складав 20,232 млн. грн., а за 9 місяців 2017 року прибуток Банку становив 29,974 млн. грн., що на 68,14% менше ніж за аналогічний період 2016 року.

Зниження прибутку Банку було зумовлено об’єктивними ринковими умовами, насамперед, зниженням ставок на українському ринку. Додатково Агентство звертає увагу на зниження чистого процентного доходу Банку (з 141,836 до 76,553 млн. грн.) і на відносно стабільний рівень чистого комісійного доходу Банку.

Слід також звернути увагу, що за останні десять кварталів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на регулярній основі працював прибутково. Отже прибуткова робота для Банку була звичайною практикою, що також позитивно впливало на кредитний рейтинг Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

ПАТ "Дойче Банк ДБУ" користувався дуже високим рівнем зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Третій квартал 2017 року для групи Deutsche Bank був досить вдалим: Група завершила третій квартал 2017 року з прибутком 649 млн. євро, проти прибутку у 278 млн. євро за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт адекватності капіталу Групи (СЕТ1) збільшився з 11,1% (на 30.09.2016 р.) до 13,8% на 30.09.2017 року, а загальний обсяг активів Групи за той же період знизився з 1,689 до 1,521 трлн. євро. Наведені показники підтверджують, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою. Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках у статутний капітал, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент оновлення рейтингу такі гарантії мали 32 дочірніх банки Deutsche Bank, до складу яких входив і ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, — це дуже суттєвий позитивний фактор, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на початок грудня 2017 року був дуже добре забезпечений капіталом, сформував і підтримував значний запас нормативів ліквідності та забезпечував дуже високу якість активів. Діяльність Банку протягом періоду аналізу була прибутковою.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 26.12.2017

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 26.12.2017

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com