Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"


25/09/2017

25 вересня 2017 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ 36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2017 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-серпень 2017 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу  

Станом 01.09.2017 регулятивний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н1) складав 338,542 млн. грн., що на 3,66% менше ніж станом на 03.01.2017 р. Зниження регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" було не суттєвим, і значення нормативу Н1 Банку суттєво перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Станом на 01.09.2017 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н2) становив 259,82%, що на 142,74 п.п. більше ніж станом на початок 2017 року. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення по банківській системі. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2 не тільки по відношенню до нормативного значення, встановленого НБУ, а і до середнього значення Н2 по банківській системі.

Отже, на думку Агентства, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на 01.09.2017 року та на протязі всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що значно зменшувало  ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ.

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку потрібно враховувати специфіку операцій ПАТ "Дойче Банк ДБУ", на балансі якого переважають високоліквідні активи. Так, станом на 30.06.2017 активи Банку становили 1,959 млрд. грн., з яких 70,95% було представлено грошовими коштами та коштами в НБУ. Станом на 30.06.2017 р. 67% або 1,319 млрд. грн. активів Банку було розміщено у депозитних сертифікатах НБУ. Тобто, на початок другого півріччя 2017 року більше 70% активів Банку відносилось до категорії високоліквідних активів з найвищою якістю, яка можлива в Україні.

Вивчаючі данні по кредитному портфелю Банку ПАТ "Дойче Банк ДБУ", Агентство звертає увагу на його певну специфіку:

- частка кредитів Банку в активах протягом 9 останніх кварталів коливалась в межах 8,17-38,36%;

- резерви, які Банк сформував за кредитним портфелем, фактично вказують на високу якість портфелю; співвідношення резервів до кредитного портфелю коливалось на рівні 0,01-1,19%.

Отже більше 70% активів Банку були представлені ліквідними активами і мали найвищу якість, кредитний портфель Банку також вирізнявся високою якістю.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н4) станом на 01.09.2017 складав 225,8%, що на 205,8 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, але менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу із квітня 2016 по серпень 2017 року Н4 Банку був більше за граничний розмір Н4 встановлений НБУ та середнього значення по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності ліквідності ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н5) станом на 01.09.2017 був на рівні 120,48%, що на 80,48 п.п. більше граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу із квітня 2016 по серпень 2017 року Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5 встановлений НБУ та середнього значення по банківський системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.09.2017 становив 129,15%, що на 89,15 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (тобто з квітня 2016 по серпень 2017 року) Н6 Банку перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

Агентство наголошує, що за всіма трьома нормативами Банку спостерігалась схожа картина: на протязі всього періоду аналізу Банк сформував добрий запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ та до середніх значень по банківській системі. Запас нормативів ліквідності, сформований ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на 01.09.2017 р., був дуже великим, що вказує на консервативний підхід Банку до управління активами. Але саме цей підхід є передумовою дуже високої якості активів Банку та здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації дуже несприйнятливих сценаріїв на українському ринку.

 

Доходність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ "Дойче Банк ДБУ" сягнув 112,796 млн. грн. У першому півріччі 2017 року прибуток Банку склав 20,232 млн. грн., що на 68,18% менше ніж за аналогічний період 2016 року.

Зниження прибутку Банку було зумовлено об’єктивними ринковими умовами, насамперед, зниженням ставок на українському ринку. Додатково Агентство звертає увагу на зниження чистого процентного доходу Банку (з 97,948 до 52,149 млн. грн.) і на відносно стабільний рівень чистого комісійного доходу Банку.

Слід також звернути увагу, що за останні дев’ять кварталів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" працював прибутково, отже прибуткова робота для Банку була звичайною практикою, що також позитивно впливало на кредитний рейтинг Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

ПАТ "Дойче Банк ДБУ" користувався дуже високим рівнем зовнішньої підтримки від свого акціонера – Deutsche Bank. Другий квартал 2017 року для групи Deutsche Bank був досить вдалим: Група завершила другий квартал 2017 року з прибутком 466 млн. євро, проти прибутку у 20 млн. євро за аналогічний період минулого року. Коефіцієнт адекватності капіталу групи (СЕТ1) збільшився з 10,8% (на 30.07.2016 р.) до 14,1% на 30.07.2017 року, а загальний обсяг активів Групи за той же період виріс з 1,415 до 1,443 трлн. євро. Наведені показники підтверджували, що зовнішня підтримка групою Deutsche Bank свого банку в Україні є необмеженою. Додатково Агентство нагадує, що Deutsche Bank є єдиним з іноземних банків в Україні, що крім традиційної зовнішньої підтримки своєї дочірньої структури, яка базується на внесках у статутний капітал, на забезпеченні ліквідності та стимулюється репутаційними ризиками, декларує гарантії виконання ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" його договірних зобов'язань. На момент присвоєння рейтингу такі гарантії мали 32 дочірніх банки Deutsche Bank, до складу яких входив і ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ". Наявність "твердої гарантії" Deutsche Bank, яка є публічною, — це дуже суттєвий позитивний фактор, який впливає на довгостроковий кредитний рейтинг та підсилює конкурентні переваги Deutsche Bank в Україні. Перелік інститутів, які мають гарантії Deutsche Bank, оновлюється на сайті Банку у розділі "Declaration of Backing".

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ "Дойче Банк ДБУ" на початок вересня 2017 року був дуже добре забезпечений капіталом, сформував і підтримував значний запас нормативів ліквідності, та забезпечував дуже високу якість активів. Діяльність Банку протягом періоду аналізу була прибутковою.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (укр.) - 25.09.2017

Підтвердження рейтингу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" із статистичними додатками (engl.) - 25.09.2017

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com