Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


10/09/2019

10 вересня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого півріччя 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-серпень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року коливався в межах 204,413-311,714 млн. грн. Динаміка Н1 Банку була нерівномірною, однак з початку 2019 року даний норматив виріс на 13,74% і станом на 02.09.2019 склав 256,584 млн. грн., що на 56,584 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 коливався в діапазоні 32,20-103,77%. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку показував різноспрямовану динаміку, проте він на постійній основі з великим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 Н2 Банку склав 65,87%, що на 55,87 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, на думку Агентства, АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року Банк підтримував дуже високий запас за нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2), який значно перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Активи АТ «ЄПБ» за період з 31.12.2018 по 30.06.2019 виросли на 4,73% до 563,242 млн. грн. За вказаний період хороший темп приросту показав кредитний портфель Банку, обсяг якого виріс на 9,88% (до 432,795 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 11,57% (до 85,663 млн. грн.).

Структура активів АТ «ЄПБ» змінилася відповідно до зазначеної динаміки. Так, станом на 30.06.2019 порівняно з 31.12.2018:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 3,60 п.п. і склала 76,84%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 0,93 п.п. і склала 15,21%.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.07.2019  частка неробочих кредитів або NPL в кредитному портфелі Банку (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 11,38% до 36,12%. Станом на 01.08.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка NPL Банку виросла на 8,63 п.п. і склала 20,74%, при цьому середній показник NPL по банківській системі України на 01.08.2019 складав 52,24%. Також Агентство відмічає зниження частки NPL Банку станом на 01.08.2019 порівняно з 01.06.2019 на 7,25 п.п.

Таким чином, станом на початок серпня 2019 року частка NPL в кредитному портфелі Банку була в  2,5 рази нижчою за середнє значення даного показника по банківській системі України, тобто якість кредитного портфеля Банку була достатньо хорошою.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «ЄПБ» (Н4) в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 коливався в межах 71,31-276,28%. Протягом вказаного періоду аналізу динаміка Н4 Банку була різноспрямованою, при цьому його значення на постійній основі перевищували середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 Н4 Банку складав 125,67%, що було на 105,67 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення, тобто АТ «ЄПБ» сформував дуже великий запас за нормативом миттєвої ліквідності.

Норматив поточної ліквідності АТ «ЄПБ» (Н5) протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року коливався в рамках від 80,98% до 447,38% та показував різноспрямовану динаміку. Протягом періоду з 02.01.2019 по 02.09.2019 Н5 Банку періодично перевищував середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 Банку становив 127,90%, що  було на 87,90 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення.

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) в період з 02.01.2018 по 02.09.2019 коливався в межах 117,60-229,15%. Протягом вказаного періоду аналізу Н6 Банку весь час з дуже великим запасом перевищував середні показники Н6 по банківській системі України. Станом на 02.09.2019 Н6 Банку становив 153,99%, що було на 93,99 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів, які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому норматив миттєвої (Н4) та короткострокової ліквідності (Н6) Банку на постійній основі перевищували середні показники даних нормативів по банківській системі, а норматив поточної ліквідності (Н5) був переважно вищим за середньоринкові показники. Тобто АТ «ЄПБ» продовжував дотримуватись консервативної політики управління ліквідністю.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 17,813 млн. грн., тоді як за підсумками першого півріччя 2018 року Банк показав збиток у розмірі 3,477 млн. грн. При цьому Агентство нагадує, що за перший квартал 2019 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток у обсязі 6,700 млн. грн.

За підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з першим півріччям 2018 року ключові статті доходів Банку показали різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід зменшився на 43,05% і склав 31,939 млн. грн., в той же час чистий комісійний дохід виріс в 3,9 рази і склав 5,314 млн. грн. Серед ключових факторів, що знизили тиск на фінансовий результат Банку, варто відмітити чисте зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках (з 46,080 млн. грн. до 23,628 млн. грн.). Також  Банк показав позитивний результат від операцій з іноземною валютою у розмірі 35,567 млн. грн.

Таким чином, фінансовий результат АТ «ЄПБ» заслуговує на високу оцінку. Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати та нарощувати прибуток та ключові статті доходів. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-серпень 2019 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-серпня 2019 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: Банк підтримував дуже високий запас за нормативом адекватності регулятивного капіталу (Н2), який значно перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Банк сформував та підтримував дуже хороший запас за нормативами ліквідності (Н4, Н5 та Н6). Якість кредитного портфеля Банку була в 2,5 рази кращою, ніж в середньому по банківській системі України. АТ «ЄПБ» продовжує генерувати та нарощувати прибуток та ключові статті доходів.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com