Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


06/05/2022

6 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за 2021 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-березень 2022 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах від 258,082 млн грн до 315,051 млн грн, демонструючи висхідний тренд. Станом на 01.04.2022 порівняно з 04.01.2022 регулятивний капітал Банку виріс на 5,42% і склав 306,424 млн грн, що на 106,424 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

В період з 04.01.2021 по 01.04.2022 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) коливався в діапазоні 55,24-81,02% та на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2021 Н2 Банку склав 59,92%, що в 6 разів перевищило граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в рамках від 52,45% до 77,40% та на постійній основі в декілька разів перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 54,52%, що в 7,8 рази перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 7%.

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, згідно яких АТ «ЄПБ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

 Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «ЄПБ» підтримував достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 активи АТ «ЄПБ» виросли на 79,76% до 890,488 млн грн, кредитний портфель Банку зменшився на 21,08% і склав 289,957 млн грн, обсяг інвестицій в цінні папери (які складались виключно з цінних паперів, що рефінансуються НБУ) виріс в 6 разів (на 501,01%) і склав 420,977 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились в 4,97 рази до 143,398 млн грн.

 Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 структура активів АТ «ЄПБ» зазнала наступних змін:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 41,61 п.п.: з 74,17% до 32,56%;

-  частка інвестицій в цінні папери виросла на 33,13 п.п.: з 14,14% до 47,27%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 10,27 п.п.: з 5,83% до 16,10%.

 Протягом періоду з 01.01.2021 по 01.03.2022  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,78% до 28,84%. Станом на 01.03.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL Банку збільшилась на 1,02 п.п. і склала 28,84%, що на 1,11 п.п. перевищило середній показник NPL по банківській системі України, який був на рівні 27,73%.

 

Ліквідність

Впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) коливався в межах 92,32-147,58%, та на постійній основі з суттєвим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

      Водночас Агентство зазначає, що 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR). Запроваджений норматив NSFR є сучасним показником ліквідності, розрахунок якого базується не лише на статистичних даних, а й на реальних обсягах наявного та необхідного стабільного фінансування.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» станом на 01.04.2022 склав 199,27%, що було в 2,21 рази вище за встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 90%. Агентство нагадує, що NSFR встановлює мінімально необхідний рівень ліквідності, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті в один рік.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні від 387,62% до 1878,75%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 1878,75%, що в 18,79 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в межах від 155,91% до 2723,15%, та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2021 LCRів Банку складав 2723,15%, що в 27,23 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення (на рівні 100%).

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «ЄПБ» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку.

 

Дохідність операцій

    За підсумками 2021 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 29,645 млн грн, що на 0,53% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками 2020 року.

    При цьому, ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували висхідну динаміку. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 2,13% до 68,591 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» збільшився на 32,30% до 17,642 млн грн. Водночас Агентство відмічає, що одним із ключових факторів, що спричинили тиск на прибуток Банку, став збиток від зменшення корисності (визначений згідно з МСФЗ) в обсязі 12,438 млн грн.

    Загалом, Агентство позитивно оцінює як висхідну динаміку основних доходів Банку, так і факт підтримання АТ «ЄПБ» прибуткової діяльності, що було продемонстровано ним в умовах триваючих карантинних обмежень, які мали місце в 2021 році.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що станом на 01.05.2022 АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати дуже високий рівень достатності капіталу (регулятивного та основного) та ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок березня 2022 року була на 1,11 п.п. вищою за середній показник NPL по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.01.2022 знизилась до 32,56%). За підсумками 2021 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 29,645 млн грн, що на 0,53% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками 2020 року. За вказаний період аналізу АТ «ЄПБ» продемонстрував хороший темп приросту чистого комісійного доходу (+32,30%), а також на 2,13% наростив обсяг чистого процентного доходу. Загалом Агентство позитивно оцінює як висхідну динаміку основних статей доходів Банку, так і факт підтримання АТ «ЄПБ» прибуткової діяльності, що було продемонстровано ним в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 06.05.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com