Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


19/07/2022

19 липня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-червень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах від 258,082 млн грн до 315,051 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 3,95% і станом на 01.07.2022 його обсяг склав 302,157 млн грн, що на 102,157 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 55,24-81,02% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку склав 64,74%, що в 6,47 рази перевищило встановлену регулятором граничну відмітку, а також було в 3,77 рази більше за середньо-ринкове значення даного нормативу.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в рамках 52,45-77,40% та на постійній основі в декілька разів перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 59,86%, що в 8,55 рази перевищувало встановлену регулятором граничну позначку, а також було в 5,25 рази більше за середньо-ринковий показник.

      Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні відмітки, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «ЄПБ» зменшились на 33,46% до 592,564 млн грн, кредитний портфель Банку виріс на 4,79% і склав 303,858 млн грн, обсяг інвестицій в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів Національного банку України та ОВДП) скоротився на 58,49% і склав 174,733 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 43,58% до 80,900 млн грн.

 За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 18,72 п.п.: з 32,56% до 51,28%;

-  частка інвестицій в цінні папери скоротилась на 17,79 п.п.: з 47,27% до 29,49%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 2,45 п.п.: з 16,10% до 13,65%.

 Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,38% до 28,84%. Станом на 01.06.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL Банку знизилась на 2,45 п.п. і склала 25,38%, що на 3,40 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який був на рівні 28,77%.

 

Ліквідність

    Агентство нагадує, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 162,88% до 296,02%. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку склав 162,88%, що на 72,88 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 387,62-1878,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 1141,66%, що в 11,42 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2021 LCRів Банку складав 246,34%, що в 2,46 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення (на рівні 100%).

Отже, станом на початок липня 2022 року АТ «ЄПБ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

     За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 6,078 млн грн, що в 3,33 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року.

     Ключові статті доходів АТ «ЄПБ» також продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 3,37% до 16,362 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» збільшився на 16,34% до 4,059 млн грн.

      Агентство позитивно оцінює як висхідну динаміку основних доходів Банку, так і суттєве зростання прибутку АТ «ЄПБ», продемонстроване в умовах погіршення макросередовища, викликане початком повномасштабних військових дій з боку росії.

 

Інші фактори

   На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок червня 2022 року склала 25,38%, що на 3,40 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (водночас, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.04.2022 виросла до 51,28%). За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 6,078 млн грн, що в 3,33 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2021 року. Ключові статті доходів АТ «ЄПБ» за вказаний період аналізу також продемонстрували позитивну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 3,37% до 16,362 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» збільшився на 16,34% до 4,059 млн грн. Агентство позитивно оцінює як висхідну динаміку основних доходів Банку, так і суттєве зростання прибутку АТ «ЄПБ», продемонстроване в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної початком повномасштабних військових дій з боку росії.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 19.07.2022

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com