Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


12/09/2022

12 вересня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах від 258,082 млн грн до 315,051 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,63% і станом на 01.09.2022 його обсяг склав 304,113 млн грн, що на 104,113 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні 55,24-81,02% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н2 Банку склав 64,37%, що в 6,44 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах 52,45-77,40% та на постійній основі в декілька разів перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н3 Банку складав 59,35%, що в 8,48 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

       Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок вересня 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні відмітки, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «ЄПБ» знизились на 31,30% до 611,791 млн грн, кредитний портфель Банку виріс на 10,56% і склав 320,583 млн грн, обсяг інвестицій в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів Національного банку України та ОВДП) скоротився на 47,47% і склав 221,139 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 79,13% до 29,927 млн грн. 

 За період з 01.01.2022 по 01.07.2022 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 19,84 п.п.: з 32,56% до 52,40%;

-  частка інвестицій в цінні папери знизилась на 11,13 п.п.: з 47,27% до 36,15%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 11,21 п.п.: з 16,10% до 4,89%.

 Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.08.2022  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,38% до 28,84%. Станом на 01.08.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL Банку виросла на 1,01 п.п. і склала 28,83%, що на 2,84 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який виріс до 31,67%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.09.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 160,10% до 296,02%. Станом на 01.09.2022 NSFR Банку склав 167,56%, що на 77,56 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

 Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 387,62-1878,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2022 LCRвв Банку складав 525,82%, що в 5,26 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2021 LCRів Банку складав 230,44%, що в 2,3 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

 Отже, станом на початок вересня 2022 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року прибуток АТ «ЄПБ» виріс на 82,60% і склав 7,079 млн грн.

      При цьому, ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 7,84% до 34,654 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» зменшився на 9,61% до 6,360 млн грн.

    Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку чистого процентного доходу та істотне зростання прибутку АТ «ЄПБ», продемонстроване в умовах погіршення макросередовища, викликаного початком повномасштабних військових дій з боку росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

    На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок вересня 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні, а також був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок серпня 2022 року склала 28,83%, що на 2,84 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (при цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.07.2022 виросла до 52,40%). За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 7,079 млн грн, що на 82,60% перевищило прибуток Банку за підсумками першого півріччя 2021 року. При цьому, чистий процентний дохід Банку виріс на 7,84% до 34,654 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» знизився на 9,61% до 6,360 млн грн. Агентство позитивно оцінює істотне зростання прибутку АТ «ЄПБ» та висхідну динаміку чистого процентного доходу Банку в умовах складної макроекономічної ситуації, викликаної початком повномасштабних військових дій з боку росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 12.09.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com