Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


07/12/2022

7 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 258,082 млн грн до 315,051 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,90% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 304,898 млн грн, що на 104,898 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 55,24–81,02% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку склав 65,65%, що в 6,57 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 46,81 п.п. (або в 3,48 раза) вище ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 52,45–77,40% та на постійній основі в декілька разів перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 60,31%, що в 8,62 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та було на 47,33 п.п. (або в 4,64 раза) вище ніж середній рівень Н3 по банківській системі України.

    Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок листопада 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «ЄПБ» знизились на 19,67% до 715,356 млн грн, кредитний портфель Банку збільшився на 10,64% і склав 320,819 млн грн, інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів Національного банку України) знизились на 29,32% і склали 297,561 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 61,02% до 55,895 млн грн.

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 12,29 п.п.: з 32,56% до 44,85%;

- частка інвестицій в цінні папери знизилась на 5,67 п.п.: з 47,27% до 41,60%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 8,29 п.п.: з 16,10% до 7,81%.

Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,38% до 29,01%. Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL Банку виросла на 1,19 п.п. і склала 29,01%, що на 6,41 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який за цей же період виріс на 3,81 п.п. до 35,42%.

Ліквідність

 

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 160,10% до 296,02%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку склав 187,97%, що  2,09 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 387,62-1878,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 722,59%, що в 7,23 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 556,24%, що в 5,56 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

Отже, станом на початок листопада 2022 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «ЄПБ» за дев’ять місяців 2022 року склав 15,054 млн грн, що всього на 3,87% менше ніж за дев’ять місяців 2021 року.

 

     Динаміка ключових статей доходів АТ «ЄПБ» в аналізованому періоді була різноспрямованою. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 19,23% до 59,182 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» зменшився на 15,53% і склав 9,495 млн грн.

      Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку чистого процентного доходу та збереження прибуткової діяльності АТ «ЄПБ», продемонстроване Банком в умовах погіршення макросередовища, викликаного військовою агресією з боку росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок жовтня 2022 року склала 29,01%, що на 6,41 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.10.2022 становила 44,85%). За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 15,054 млн грн, що було на 3,87% менше ніж прибуток Банку за дев’ять місяців 2021 року. За цей же період чистий процентний дохід Банку виріс на 19,23% до 59,182 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 15,53% до 9,495 млн грн. Агентство позитивно оцінює збереження АТ «ЄПБ» прибуткової діяльності та вагоме зростання чистого процентного доходу Банку в умовах військової агресії з боку росії та запровадження в Україні воєнного стану.

 

 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 07.12.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com