Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


10/04/2023

10 квітня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за 2022 рік, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-березень 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2022 року та січня-березня 2023 року коливався в межах від 290,047 млн грн до 327,185 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 10,86% і станом на 01.04.2023 його обсяг склав 322,229 млн грн, що на 122,229 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.04.2023 коливався в діапазоні 56,23%–76,32% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2023 Н2 Банку склав 76,02%, що в 7,6 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2022 року та січня-березня 2023 року коливався в межах 52,45%–68,20% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2023 Н3 Банку становив 66,01%, що в 9,43 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

       Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок квітня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Впродовж 2022 року активи АТ «ЄПБ» знизились на 8,81% і станом на 01.01.2023 становили 811,997 млн грн, кредитний портфель Банку зменшився на 1,65% і склав 285,171 млн грн, інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів Національного банку України) збільшились на 2,34% до 430,813 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 62,86% до 53,264 млн грн.

 За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 2,56 п.п.: з 32,56% до 35,12%;

- частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 5,79 п.п.: з 47,27% до 53,06%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 9,54 п.п.: з 16,10% до 6,56%.

Отже, станом на початок 2023 року 59,62% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами і депозитними сертифікатами НБУ.

     Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.01.2023  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,38% до 32,28%. Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 частка NPL Банку виросла на 4,30 п.п. і склала 32,12%, що було на 8,10 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який за цей же період виріс на 8,61 п.п. до 40,22%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2022 по 01.04.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 160,10% до 273,38%. Станом на 01.04.2023 NSFR Банку склав 241,61%, що в 2,42 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні не менше 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливався в діапазоні 432,14-1878,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2023 LCRвв Банку складав 513,14%, що в 5,13 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2023 LCRів Банку складав 273,44%, що в 2,73 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%). 

     Отже, станом на початок квітня 2023 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «ЄПБ» за 2022 рік склав 14,338 млн грн, що на 51,63% менше ніж за 2021 рік. 

     Динаміка ключових статей доходів АТ «ЄПБ» в аналізованому періоді була різноспрямованою. Зокрема, за підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком чистий процентний дохід Банку збільшився на 26,30% до 86,634 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» зменшився на 29,75% і склав 12,393 млн грн.

Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку чистого процентного доходу та прибуткову діяльність АТ «ЄПБ», які були продемонстровані Банком в умовах зниження ділової активності в країні, викликаного військовою агресією з боку росії та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок квітня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок 2023 року склала 32,12%, що було на 8,61 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.01.2023 становила 35,12%). При цьому, станом на початок 2023 року 59,62% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами і депозитними сертифікатами НБУ. За підсумками 2022 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 14,338 млн грн, що було на 51,63% менше ніж прибуток Банку за 2021 рік. За цей же період чистий процентний дохід Банку показав істотне зростання, збільшившись на 26,30% до 86,634 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 29,75% до 12,393 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагоме зростання чистого процентного доходу АТ «ЄПБ» в умовах військової агресії з боку росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 10.04.2023

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com