Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


30/06/2023

30 червня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-травень 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в межах від 290,047 млн грн до 327,185 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 5,90% і станом на 01.06.2023 його обсяг склав 316,369 млн грн, що на 116,369 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні 56,23%–81,42% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н2 Банку склав 81,42%, що в 8,14 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень, а також було в 3,57 раза більшим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в межах 52,92%–72,30% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н3 Банку становив 72,30%, що в 10,33 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та в 5,07 раза перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

   Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок червня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, показники нормативів Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

В першому кварталі 2023 року активи АТ «ЄПБ» виросли на 0,13% і станом на 01.04.2023 становили 813,035 млн грн, кредитний портфель Банку зменшився на 8,64% і склав 260,534 млн грн, інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів Національного банку України) знизились на 9,30% до 390,737 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились в 2,32 раза до 123,357 млн грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.04.2023 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулись наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 3,08 п.п.: з 35,12% до 32,04%;

-  частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 5,00 п.п.: з 53,06% до 48,06%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 8,61 п.п.: з 6,56% до 15,17%.

Отже, станом на початок другого кварталу 2023 року 63,23% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами і депозитними сертифікатами НБУ.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 25,38% до 33,57%. Станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 частка NPL Банку виросла на 1,45 п.п. і склала 33,57%, що було на 8,06 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який за цей же період виріс на 1,41 п.п. до 41,63%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 160,10% до 273,38%. Станом на 01.06.2023 NSFR Банку склав 223,14%, що в 2,23 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні не менше 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні 432,14%-1878,75% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2023 LCRвв Банку складав 639,97%, що в 6,4 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2023 LCRів Банку складав 293,18%, що в 2,93 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%). 

Отже, станом на початок червня 2023 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

      Прибуток АТ «ЄПБ» за перший квартал 2023 року склав 7,145 млн грн, що на 17,56% вище ніж прибуток Банку за перший квартал 2022 року. 

     При цьому, ключові статі доходів АТ «ЄПБ» в аналізованому періоді також показали зростання. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року чистий процентний дохід Банку виріс на 77,22% до 28,996 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «ЄПБ» збільшився на 12,12% і склав 4,551 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює зростання прибутку та висхідну динаміку ключових статей доходів АТ «ЄПБ» в умовах військової агресії з боку росії та запровадження в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок червня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок другого кварталу 2023 року склала 33,57%, що було на 8,06 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.04.2023 становила 32,04%). При цьому, станом на початок другого кварталу 2023 року 63,23% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами і депозитними сертифікатами НБУ. За підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року АТ «ЄПБ» продемонстрував зростання прибутку та ключових статей своїх доходів: прибуток виріс на 17,56% до 7,145 млн грн, чистий процентний дохід – на 77,22% до 28,996 млн грн, а чистий комісійний дохід – на 12,12% до 4,551 млн грн. Агентство позитивно оцінює зростання фінансових результатів АТ «ЄПБ» в умовах військової агресії з боку росії. 

 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 30.06.2023

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com