Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


27/12/2023

27 грудня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 290,047 млн грн до 333,291 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 2,37% і станом на 01.12.2023 його обсяг склав 305,797 млн грн, що на 105,797 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні 56,23%–88,73% та на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н2 Банку склав 87,53%, що в 8,75 раза перевищило встановлений регулятором граничний рівень, а також було в 3,44 раза більшим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах 52,92%–80,09% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н3 Банку становив 80,09%, що в 11,44 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та в 5,46 раза перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок грудня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, показники нормативів Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За 9 місяців 2023 року активи АТ «ЄПБ» зменшились на 21,24% і станом на 01.10.2023 становили 639,537 млн грн, кредитний портфель Банку скоротився на 18,27% і склав 233,082 млн грн, інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів НБУ (91,92% портфеля) та з ОВДП (8,08% портфеля)) знизились на 25,43% до 321,263 млн грн, а грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 9,25% до 48,335 млн грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулись наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 1,33 п.п.: з 35,12% до 36,45%;

-   частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 2,83 п.п.: з 53,06% до 50,23%;

-   частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 1,00 п.п.: з 6,56% до 7,56%.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 57,79% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

    Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «ЄПБ», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 виросла на 4,92 п.п. до 34,57%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 0,25 п.п. до 37,87%. Отже, станом на 01.10.2023 частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була на 3,30 п.п. нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «ЄПБ» коливався в межах від 160,10% до 295,43%. Станом на 01.12.2023 NSFR Банку склав 295,43%, що в 2,95 раза перевищило граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «ЄПБ» в період з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні 432,14%-2595,33% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRвв Банку складав 1065,54%, що в 10,66 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в межах від 110,78% до 2723,15%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRів Банку складав 359,57%, що в 3,6 раза перевищувало нормативне значення.

    Отже, станом на початок грудня 2023 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

     Прибуток АТ «ЄПБ» за дев’ять місяців 2023 року зменшився порівняно прибутком за аналогічний період 2022 року на 22,06% і склав 11,733 млн грн. 

     При цьому, ключові статті доходів АТ «ЄПБ» в аналізованому періоді показали зростання, а зменшення обсягу прибутку пов’язане з істотним скороченням фінансових результатів від операцій з іноземною валютою та від переоцінки іноземної валюти. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року чистий процентний дохід Банку виріс на 26,70% до 74,985 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 5,30% і склав 9,998 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та висхідну динаміку ключових статей доходів АТ «ЄПБ» в умовах військової агресії з боку росії та запровадження в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

 

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок грудня 2023 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку в декілька разів перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на 01.10.2023 склала 34,57%, що було на 3,30 п.п. менше, ніж середній показник NPL по банківській системі України (частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.10.2023 становила 36,45%). Станом на 01.10.2023 року 57,79% активів АТ «ЄПБ» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП. За підсумками дев’яти місяців 2023 року АТ «ЄПБ» продемонстрував прибуткову діяльність, а порівняно з аналогічним періодом 2022 року ключові статті його доходів збільшились. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 26,70% до 74,985 млн грн, а чистий комісійний дохід – на 5,30% до 9,998 млн грн. 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 27.12.2023

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com