Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


28/11/2019

28 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-вересень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

В період з 02.01.2018 по 01.10.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) коливався в діапазоні 204,413- 311,714 млн. грн. Н1 Банку показував різноспрямовану динаміку, при цьому з початку 2019 року його значення виросло на 16,20% і станом на 01.10.2019 склало 262,140 млн. грн., що на 62,14 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року коливався в межах 32,20-103,77%. Протягом вказаного періоду аналізу динаміка Н2 Банку була нерівномірною, проте його значення на постійній основі з великим запасом перевищували і встановлений НБУ граничний рівень, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2019 Н2 Банку становив 57,47%, що на 47,47 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, і було на 39,04 п.п. вище середньо-ринкового показника. 

Таким чином, на думку Агентства, АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень забезпеченості регулятивним капіталом, на що вказує норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2), який протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року суттєво перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 активи АТ «ЄПБ» виросли на 24,49% і склали  669,458 млн. грн. За вказаний період в активах Банку високу динаміку росту продемонстрували грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких збільшився в 3,2 рази і склав 243,404 млн. грн. В той же час, кредитний портфель Банку зменшився на 5,61% (до 371,777 млн. грн.).

Станом на 30.09.2019 порівняно з 31.12.2018 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 17,71 п.п. і склала 55,53%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 22,08 п.п. і склала 36,36%.

Отже, станом на 30.09.3019 в активах АТ «ЄПБ» 40,10% займали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, серед яких 36,36% становили грошові кошти та їх еквіваленти, а 3,74% – портфель цінних паперів, який був сформований виключно з боргових цінних паперів, емітованих НБУ.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.10.2019  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні від 11,38-36,12%. Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка NPL Банку виросла на 16,88 п.п. і склала 28,99%, при тому, що середній показник NPL по банківській системі України на 01.09.2019 складав 51,32%.

Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була  суттєво нижчою за середні значення даного показника по банківській системі України. Станом на початок жовтня 2019 року Банк сформував вагомий портфель високоліквідних активів з низьким рівнем кредитного ризику, тобто якість активів Банку була достатньо хорошою.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року коливався в межах від 117,60% до 229,15%. Незважаючи на те, що протягом вказаного періоду аналізу динаміка Н6 Банку була нерівномірною, його значення на постійній основі з дуже великим запасом перевищували не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники Н6 по банківській системі України. Станом на 01.10.2019 Н6 Банку становив 135,16%, що було на 75,16 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, та на 41,30 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.10.2019 коливався в межах 212,17-1769,12%. Протягом вказаного періоду коефіцієнт LCRвв Банку в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення, які варіювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (з 01.06.2019). Станом на 01.10.2019 LCRвв Банку складав 1769,12%, що було на 1679,12 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.10.2019 коливався в діапазоні від 309,04% до 6381,19%, і, аналогічно до коефіцієнта LCRвв, в рази перевищував встановлені НБУ граничні позначки, які змінювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (з 01.06.2019). Станом на 01.10.2019 LCRів Банку складав 6381,19%, що було на 6291,19 п.п. вище, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок жовтня 2019 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать всі три нормативи ліквідності Банку, які з дуже великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» вказують на те, що Банк сформував великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками перших 9 місяців 2019 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 32,722 млн. грн., що у 63,8 рази перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому, Агентство нагадує, що за перше півріччя 2019 року прибуток АТ «ЄПБ» склав 17,813 млн. грн.

Ключовими факторами зростання прибутку Банку стало збільшення в 3,7 рази чистого комісійного доходу (з 2,415 млн. грн. до 8,946 млн. грн.) та зростання результату від операцій з іноземною валютою більш ніж в 10 разів (з 4,618 млн. грн. до 48,111 млн. грн.). Серед ключових факторів, що знизили тиск на фінансовий результат Банку, також варто відмітити чисте зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках (з 58,568 млн. грн. до 22,116 млн. грн.).

Таким чином, за підсумками перших трьох кварталів 2019 року АТ «ЄПБ» показав хороший фінансовий результат, що заслуговує на позитивну оцінку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-вересень 2019 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень забезпеченості регулятивним капіталом: норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) суттєво перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Банк сформував та підтримував великий запас за всіма нормативами ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Якість кредитного портфеля Банку була кращою, ніж в середньому по банківській системі України. АТ «ЄПБ» продовжує генерувати та нарощувати прибуток: за підсумками 9 місяців 2019 року Банк показав хороший фінансовий результат.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 28.11.2019

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com