Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


24/03/2020

24 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-лютий 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні 214,016-281,189 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. За період з 02.01.2020 по 02.03.2020 Н1 Банку зменшився на 4,24% і склав 243,414 млн. грн., що на 43,414 млн. грн. перевищило встановлений НБУ граничний показник (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в межах від 32,20% до 83,50%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н2 Банку впродовж зазначеного періоду аналізу на постійній основі з великим запасом перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н2 Банку складав 64,02%, що на 54,02 п.п. перевищило встановлений НБУ граничний рівень в 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні 28,71-71,29%, з вагомим запасом перевищуючи і встановлений НБУ граничний рівень, і середньоринкові показники. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 54,85%, що на 47,23 п.п. вище встановленого НБУ граничного значення на рівні 7,625% (з врахуванням буферу запасу капіталу в розмірі 0,625%).

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків, згідно яких АТ «ЄПБ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень достатності основного та регулятивного капіталу, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ «ЄПБ» знизились на 10,46% (до 481,516 млн. грн.), кредитний портфель зменшився на 9,22% (до 357,565 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 21,82% (до 93,528 млн. грн.).

За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 1,02 п.п. і склала 74,26%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 5,15 п.п. і склала 19,42%.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.02.2020  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) продемонструвала нерівномірну динаміку, коливаючись в межах від 11,54% до 30,28%. Станом на 01.02.2020 в порівнянні з 01.01.2020 частка NPL Банку виросла на 0,13 п.п. і склала 23,28%, а середній показник NPL по банківській системі України за той же період збільшився на 1,05 п.п. і склав 51,03%.

Таким чином, станом на початок лютого 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 2,2 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в діапазоні від 117,60% до 167,73%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, значення Н6 Банку протягом вказаного періоду на постійній основі з великим запасом перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку становив 157,92%, що в 2,6 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.03.2020 коливався в межах від 212,17% до 1769,12%. Протягом вказаного періоду коефіцієнт LCRвв Банку в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.01.2020 LCRвв Банку складав 387,96%, що в 3,9 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні від 117,11% до 6381,19%, і переважно (окрім 01.02.2020) в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку склав 270,52%, що в 2,7 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «ЄПБ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 39,291 млн. грн., що в 12 разів перевищило прибуток Банку за 2018 рік.

Агентство звертає увагу на високий темп приросту чистого комісійного доходу Банку, обсяг якого за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком збільшився на 179,33% (з 5,044 млн. грн. до 14,089 млн. грн.). В той же час, чистий процентний дохід Банку за вказаний період зменшився на 21,82%: з 83,414 млн. грн. до 65,216 млн. грн.

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ «ЄПБ» згенерував вагомий обсяг прибутку, продемонструвавши дуже високий темп його приросту в порівнянні з 2018 роком, що заслуговує на позитивну оцінку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018 рік та січень-вересень 2019 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень достатності основного та регулятивного капіталу, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк підтримував великий запас за всіма нормативами ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Станом на початок лютого 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 2,2 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2019 року АТ «ЄПБ» згенерував вагомий обсяг прибутку, продемонструвавши дуже високий темп його приросту в порівнянні з 2018 роком, що заслуговує на позитивну оцінку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 24.03.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com