Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


02/06/2020

2 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого кварталу 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-квітень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах 214,016-281,189 млн. грн. та демонстрував нерівномірну динаміку з тенденцією до зростання. Станом на 04.05.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 254,122 млн. грн., що на 54,122 млн. грн. перевищувало граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в діапазоні від 32,20% до 83,50%. Незважаючи на значні коливання, Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу з великим запасом перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку складав 57,80%, що в 5,8 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 38,10 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах 28,71-71,29%, і на постійній основі з вагомим запасом перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, а й середньо-ринкові показники. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 47,35%, що в 6,76 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 32,88 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень достатності основного та регулятивного капіталу, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АТ «ЄПБ» виросли на 10,22% і склали 530,750 млн. грн., кредитний портфель Банку збільшився на 5,87% до 378,561 млн. грн., а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів показав приріст на 69,08% і склав 76,446 млн. грн.

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 в структурі активів Банку відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах АТ «ЄПБ» зменшилась на 2,93 п.п. і склала 71,33%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 5,01 п.п. і склала 14,40%.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні 11,54-30,28% та демонструвала нерівномірну динаміку. Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL Банку виросла на 0,16 п.п. і склала 23,31%, в той час як середній показник NPL по банківській системі України за вказаний період збільшився на 0,53 п.п. і склав 50,51%.

Отже, станом на початок квітня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 2,2 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах від 117,60% до 167,73%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н6 Банку протягом вказаного періоду аналізу на постійній основі з великим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 121,52%, що на 61,52 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 30,48 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.05.2020 коливався в діапазоні від 212,17% до 1769,12%, та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку складав 474,66%, що в 4,75 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» протягом періоду з 01.02.2019 по 01.05.2020 коливався в межах від 117,11% до 6381,19%, і переважно (окрім 01.02.2020) в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку склав 1560,96%, що в 15,61 разів перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники всіх трьох нормативів ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток у розмірі 18,089 млн. грн., що в 2,7 рази перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року.

За вказаний період ключові статті доходів Банку також продемонстрували позитивну динамку. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року чистий процентний дохід АТ «ЄПБ» виріс на 0,44% і склав 15,424 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 79,77% до 3,919 млн. грн.

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року АТ «ЄПБ» продемонстрував зростання доходів та суттєво наростив обсяг прибутку, що в поточних макроекономічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018-2019 роки та за січень-квітень 2020 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував високий рівень достатності капіталу (основного та регулятивного), а також був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок квітня 2020 року була в 2,2 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АТ «ЄПБ» продемонстрував зростання ключових статей своїх доходів та в 2,7 рази збільшив обсяг прибутку, що в поточних макроекономічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 02.06.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com