Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


02/09/2020

2 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого півріччя 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-липень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні 214,016-281,189 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 03.08.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 253,244 млн. грн., що на 53,244 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в межах від 32,20% до 83,50%. Динаміка Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу була нерівномірною, при цьому його значення з великим запасом перевищували як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 56,60%, що в 5,7 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 35,08 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках 28,71-71,29%, та, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі з вагомим запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середньо-ринкові показники. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 55,27%, що в 7,9 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 39,89 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні: Н2 та Н3 Банку в рази перевищували як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «ЄПБ» зменшились на 9,30% і склали 436,750 млн. грн., кредитний портфель Банку збільшився на 2,67% до 367,099 млн. грн., а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 17,01% і склав 37,524 млн. грн.

В структурі активів АТ «ЄПБ» за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 9,79 п.п. і склала 84,05%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 0,80 п.п. і склала 8,59%.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 11,54% до 30,28%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 01.08.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL Банку виросла на 1,32 п.п. і склала 24,47%. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.07.2020 середній показник NPL по банківській системі України складав 50,21%, а частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» становила 24,40%.

Таким чином, станом на початок липня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі Банку була в 2,1 рази меншою за середньо-ринковий показник. 

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 107,45% до 167,73%. Динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також переважно були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 107,45%, що на 47,45 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 18,66 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в межах від 212,17% до 1769,12%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 271,25%, що в 2,71 рази перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в рамках від 117,11% до 6381,19%, та переважно (окрім 01.02.2020) в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку склав 409,14%, що в 4,09 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які суттєво перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 9,722 млн. грн., що на 45,42% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

При цьому, ключові статті доходів Банку продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «ЄПБ» виріс на 2,93% до 32,874 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 26,23% і склав 6,708 млн. грн.

Отже, незважаючи на вплив карантинних обмежень, за підсумками першого півріччя 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року АТ «ЄПБ» продемонстрував приріст ключових статей доходів та згенерував вагомий обсяг прибутку, що позитивно оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018-2019 роки та за січень-липень 2020 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «ЄПБ» підтримував показники достатності регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок липня 2020 року була в 2,1 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АТ «ЄПБ» продемонстрував приріст ключових статей своїх доходів та згенерував вагомий обсяг прибутку, що заслуговує на позитивну оцінку, враховуючи поточні макроекономічні умови діяльності. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на вплив карантинних заходів та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 02.09.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com