Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


24/11/2020

24 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками 9 місяців 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2019 рік та за січень-жовтень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах від 214,016 млн. грн. до 281,189 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 02.11.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 256,473 млн. грн., що на 56,473 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в діапазоні 32,20-83,50% та демонстрував нерівномірну динаміку. При цьому, протягом вказаного періоду Н2 Банку в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, але й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 54,93%, що в 5,49 разів перевищувало встановлене регулятором нормативне значення, а також було в 2,52 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках від 28,71% до 71,29%. Не зважаючи на різноспрямовану динаміку, Н3 Банку на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середньо-ринкові показники. Станом на 02.11.2020 норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) складав 53,08%, що в 7,58 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,37 рази більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували і встановлені НБУ граничні значення, і середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ «ЄПБ» виросли на 0,19% (до 482,439 млн. грн.), кредитний портфель Банку збільшився на 4,17% (до 372,478 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів показав приріст на 14,99% (до 51,991 млн. грн.).

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 структура активів АТ «ЄПБ» зазнала наступних змін:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 2,95 п.п. і склала 77,21%,

- частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 1,39 п.п. і склала 10,78%.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні 11,54-30,28% та демонструвала різноспрямовану динаміку. Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL Банку виросла на 1,50 п.п. і склала 24,65%. При цьому, станом на початок жовтня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 1,94 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 47,73%.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) коливався в межах від 87,59% до 167,73%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, протягом вказаного періоду Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку наблизився до середньо-ринкового показника і склав 87,59%, що на 27,59 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 212,17-1769,12% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 814,34%, що в 8,14 разів перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в межах від 117,11% до 6381,19%, та переважно (окрім 01.02.2020) в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку склав 467,46%, що в 4,67 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 15,445 млн. грн., що на 52,80% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

За вказаний період ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід АТ «ЄПБ» виріс на 3,37% до 50,662 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 1,50% і склав 8,812 млн. грн.

Отже, в умовах дії карантинних обмежень АТ «ЄПБ» вдалося наростити чистий процентний дохід та згенерувати досить вагомий обсяг прибутку за підсумками 9 місяців 2020 року. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на поточні макроекономічні умови діяльності та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2018-2019 роки та за січень-жовтень 2020 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок жовтня 2020 року була в 1,94 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АТ «ЄПБ» наростив чистий процентний дохід та згенерував прибуток в обсязі 15,445 млн. грн., що на 52,80% менше показника минулого року. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на поточні макроекономічні умови діяльності та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 24.11.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com