Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


22/02/2021

22 лютого 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2020 року та січня 2021 року регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах від 238,908 млн. грн. до 270,929 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання: за період з 02.01.2020 по 01.02.2021 Н1 Банку виріс на 4,5%. Станом на 01.02.2021 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 266,030 млн. грн., що на 66,030 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.02.2021 коливався в діапазоні 52,80%-64,95%. При цьому, протягом вказаного періоду Н2 Банку в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, але й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2021 Н2 Банку складав 57,34%, що в 5,73 разів перевищувало встановлене регулятором нормативне значення, а також було в 2,68 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) впродовж 2020 року та січня 2021 року коливався в межах від 47,35% до 57,81%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи як встановлене НБУ граничне значення, так і середньо-ринкові показники. Станом на 01.02.2021 норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) складав 53,51%, що в 7,64 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,53 рази більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, але й середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ «ЄПБ» збільшились на 2,88% (до 495,365 млн. грн.), кредитний портфель Банку виріс на 2,75% (до 37,406 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 35,98% (до 28,944 млн. грн.).

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 структура активів АТ «ЄПБ» зазнала наступних змін: 

- частка кредитного портфеля в активах Банку практично не змінилась, знизившись всього на 0,09 п.п. до 74,17%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 3,55 п.п. і склала 5,84%.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.01.2021  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні 23,15-27,95%. Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 частка NPL Банку виросла на 3,87 п.п. і склала 27,02%. При цьому, станом на початок січня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 1,59 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 42,93%.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) коливався в межах від 86,01% до 163,65%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Впродовж зазначеного періоду Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.02.2021 Н6 Банку становив 114,32%, що на 54,32 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення та було на 26,93 п.п. вище за середній показник по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в діапазоні 271,25%-847,59% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.02.2021 LCRвв Банку складав 847,59%, що в 8,48 разів перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в межах від 117,11% до 1560,96%, та переважно (окрім 01.02.2020) в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.02.2021 LCRів Банку склав 261,53%, що в 2,62 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

 

Дохідність операцій

За підсумками 2020 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в сумі 29,801 млн. грн., що на 24,15% менше прибутку Банку за 2019 рік.

За вказаний період ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 2,98% до 67,159 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 5,36% до 13,335 млн. грн.

Таким чином, не зважаючи на триваючі карантинні обмеження та зниження рівня ділової активності в цілому по країні, за підсумками 2020 року АТ «ЄПБ» наростив чистий процентний дохід та згенерував вагомий обсяг прибутку. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною з огляду на поточну макроекономічну ситуацію та відповідає загальним тенденціям у банківському секторі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень 2021 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, станом на початок лютого 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні, а також був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок січня 2021 року була в 1,59 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками діяльності в 2020 році АТ «ЄПБ» згенерував прибуток в обсязі 29,801 млн. грн., що на 24,15% менше ніж прибуток Банку за 2019 рік, та наростив чистий процентний дохід порівняно з 2019 роком на 2,98%. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною, враховуючи поточну макроекономічну ситуацію, та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 24.11.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com