Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


20/05/2021

       20 травня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого кварталу 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2020 рік та за січень-квітень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) впродовж  2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні 238,908-270,929 та демонстрував тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку виріс на 0,75% і станом на 05.05.2021 його обсяг склав 263,336 млн. грн., що на 63,336 млн. грн. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в межах від 52,80% до 66,75%. Впродовж вказаного періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував не лише встановлене НБУ граничне значення, але й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 64,28%, що в 6,43 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення, а також було в 2,79 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «ЄПБ» (Н3) протягом 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в рамках 47,35-63,04% та на постійній основі в декілька разів перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н3 Банку складав 60,46%, що в 8,64 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було в 3,61 рази більше, ніж середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок травня 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «ЄПБ» виросли на 20,40% (до 596,424 млн. грн.), кредитний портфель Банку зменшився на 3,82% (до 353,353 млн. грн.), інвестиції в цінні папери (які складались виключно з депозитних сертифікатів НБУ) виросли на 155,71% до 179,110 млн. грн., а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 32,60% (до 38,267 млн. грн.).

  За  період з 01.01.2021 по 01.04.2021 в структурі активів АТ «ЄПБ» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 14,92 п.п.: з 74,17% до 59,25%;

- частка інвестицій в цінна папери виросла на 15,89 п.п.: з 14,14% до 30,03%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 0,59 п.п.: 5,83% до 6,42%.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.04.2021  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 23,15% до 27,95%. Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL Банку зменшилась на 0,17 п.п. і склала 26,85%. При цьому, станом на початок квітня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» була в 1,56 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, який складав 42,01%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) протягом 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні 86,01-163,65% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, впродовж зазначеного періоду Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку становив 111,31%, що на 51,31 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення та було на 21,81 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в межах від 271,25% до 1174,98%, в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 1174,98%, що в 11,75 разів перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «ЄПБ» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в діапазоні від 117,11% від 1560,96% та переважно в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 155,91%, що на 55,91 п.п. перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) Банку станом на 01.05.2021 складав 181,53%, що було в 2,27 рази вище за встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті в один рік.

 

Отже, станом на початок травня 2021 року АТ «ЄПБ» підтримував високий запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток в обсязі 1,825 млн. грн., що на 89,91% менше прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2020 року.

     Водночас, впродовж аналізованого періоду ключові статті доходів АТ «ЄПБ» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, чистий процентний дохід Банку виріс на 2,62% (з 15,424 млн. грн. до 15,828 млн. грн.), а чистий комісійний дохід зменшився на 10,97% (з 3,919 млн. грн. до 3,489  млн. грн.). Також Агентство звертає увагу на те, що на динаміку прибутку АТ «ЄПБ» вплинуло суттєве (на 72,19%) зменшення обсягу однієї з ключових статей його доходів (результату від операцій з іноземною валютою): з 15,310 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2020 року до 4,258 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2021 року.

 

Агентство позитивно оцінює зростання чистого процентного доходу АТ «ЄПБ» та позитивний фінансовий результат, згенерований Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в умовах триваючого карантину. При цьому, низхідна динаміка прибутку АТ «ЄПБ» відповідає загальній тенденції в банківській системі України.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-квітень 2021 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Отже, станом на початок травня 2021 року АТ «ЄПБ» продовжував на високому рівні підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3), а також був дуєе добре забезпечений ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Частка NPL в кредитному портфелі АТ «ЄПБ» станом на початок квітня 2021 року була в 1,56 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року Банк наростив чистий процентний дохід на 2,62% (до 15,828 млн. грн.), при цьому прибуток АТ «ЄПБ» знизився на 89,91% (до 1,825 млн. грн.), що відповідає загальним тенденціям у банківській системі України.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 20.05.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com