Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»


14/06/2019

14 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 36061927) на рівні uaAA за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками першого кварталу 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-травень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Протягом періоду з 02.01.2018 по 03.06.2019 регулятивний капітал АТ «ЄПБ» (Н1) коливався в межах 204,413-311,714 млн. грн. З початку 2019 року Н1 Банку виріс на 2,06% і станом на 03.06.2019 склав 230,224 млн. грн., що на 30,224 млн. грн. перевищує встановлене НБУ граничне значення (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ЄПБ» (Н2) протягом 2018 року та січня-травня 2019 року коливався в діапазоні 32,20-103,77%. Динаміка Н2 Банку була різноспрямованою, проте протягом вказаного періоду норматив Н2 Банку на постійній основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.06.2019 Н2 Банку склав 72,51%, що на 62,51 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення. Тобто Банк сформував та підтримував дуже високий запас за нормативом Н2.

Таким чином, на думку Агентства, АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: протягом 2018 року та січня-травня 2019 року норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) не лише з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 31.12.2018 по 31.03.2019 активи АТ «ЄПБ» знизились на 0,59% (до 534,583 млн. грн.), кредитний портфель виріс на 10,39% (до 434,791 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 7,37% (до 71,121 млн. грн.). У відповідності з динамікою змінилась і структура активів АТ «ЄПБ».

Так, станом на 31.03.2019 порівняно з 31.12.2018:

-          частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку виросла на 8,09 п.п. і склала 81,33%,

-          частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 0,97 п.п. і склала 13,30%.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.05.2019  частка неробочих кредитів або NPL в кредитному портфелі Банку (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в діапазоні від 11,38% до 36,12%. Станом на 01.05.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка NPL Банку виросла на 14,72 п.п. і склала 26,83%, при тому, що середній показник NPL по банківській системі України на 01.05.2019 склав 52,80%.

Таким чином, станом на початок травня 2019 року NPL Банку, незважаючи на досить суттєве зростання, був вдвічі нижчим за середнє значення даного показника по банківській системі України, тобто якість кредитного портфеля Банку була гарною.


Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-травня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ «ЄПБ» (Н4) коливався в діапазоні 73,56-276,28%. Станом на 03.06.2019 Н4 складав 113,76%, що на 93,76 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення. Агентство звертає увагу, що Банк сформував дуже великий запас за нормативом миттєвої ліквідності: протягом 2018 року січня-травня 2019 року Н4 Банку на постійній основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності АТ «ЄПБ» (Н5) станом на 03.06.2019 становив 113,73%, що було на 73,73 п.п. більше встановленого НБУ граничного рівня. В період з 02.01.2018 по 03.06.2019 Н5 Банку коливався в межах від 80,98% до 447,38%. Протягом вказаного періоду норматив Н5 Банку практично на постійній основі з великим запасом перевищував середні значення даного нормативу по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності АТ «ЄПБ» (Н6) станом на 03.06.2019 становив 151,06%, що було на 91,06 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення. Протягом 2018 року та січня-травня 2019 року норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в діапазоні 117,60-229,15%. Протягом вказаного періоду аналізу Н6 Банку весь час перевищував середній показник Н6 по банківській системі України.

Таким чином, АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів, за якими Банк сформував дуже хороший запас по відношенню до граничних показників, встановлених НБУ. При цьому нормативи миттєвої (Н4) та короткострокової ліквідності (Н6) Банку на постійній основі перевищували середні показники даних нормативів по банківській системі, а норматив поточної ліквідності (Н5) був переважно вищим за середньоринкові значення. Тобто Банк продовжує дотримуватися консервативної політики в питаннях управління ліквідністю, що відповідає масштабу його діяльності.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «ЄПБ» отримав прибуток у сумі 6,700 млн. грн., тоді як за підсумками першого кварталу 2018 року Банк показував збиток у розмірі 23,662 млн. грн.

Динаміка доходів Банку за підсумками першого кварталу 2019 року в порівняні з першим кварталом 2018 року була різноспрямованою: чистий процентний дохід Банку зменшився на 59,92% і склав 15,357 млн. грн., тоді як чистий комісійний дохід виріс в 3,6 рази і склав 2,180 млн. грн. Серед ключових факторів, що знизили тиск на фінансовий результат Банку, варто відмітити чисте зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках (з 55,896 млн. грн. до 16,352 млн. грн.). Крім того, Банк показав позитивний результат від операцій з іноземною валютою в сумі 18,592 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює як здатність Банку генерувати доходи, так і факт його прибуткової діяльності. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «ЄПБ» перебував на обліку в органах ДФС.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2017-2018 роки та січень-травень 2019 року судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.  

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

Отже, протягом 2018 року та січня-травня 2019 року АТ «ЄПБ» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) не лише з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Банк сформував та підтримував дуже хороший запас ліквідності. Якість кредитного портфелю Банку була вдвічі кращою, ніж в середньому по банківській системі України. Банк продовжив генерувати доходи та працює з прибутком.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ЄПБ" із статистичними додатками (укр.) - 14.06.2019

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com