Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Акціонерного товариства «Полтава-Банк»


30/10/2023

30 жовтня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-вересень 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «Полтава-Банк» (Н1) впродовж 2022 року та січня-вересня 2023 року коливався в межах від 672,022 млн грн до 944,714 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 21,27% і станом на 01.10.2023 його обсяг склав 944,714 млн грн, що в 4,72 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.  

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.10.2023 коливався в діапазоні 31,27%–42,58% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2023 Н2 Банку склав 42,58%, що в 4,26 раза перевищило встановлений регулятором граничний показник, а також на 17,59 п.п. перевищило середньо-ринковий рівень Н3. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н3) впродовж 2022 року та січня-вересня 2023 року коливався в межах 24,62%–31,18% та на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2023 Н3 Банку становив 29,65%, що в 4,24 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,01 раза вищим за середній рівень Н3 по банківській системі України. 

     Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок жовтня 2023 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Впродовж перших трьох кварталів 2023 року активи АТ «Полтава-Банк виросли на 4,79% до  4,488 млрд грн, кредитний портфель збільшився на 1,47% і склав 1,264 млрд грн, інвестиції в цінні папери (які на 99,997% складались з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ) зменшились на 8,70% до 2,006 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 93,67% до 828,609 млн грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 в структурі активів АТ «Полтава-Банк» відбулися наступні зміни:

-  частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 0,92 п.п.: з 29,09% до 28,17%;

-  частка інвестицій в цінні папери знизилась на 6,60 п.п.: з 51,30% до 44,70%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 8,47 п.п.: з 9,99% до 18,46%.

Отже, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 63,16% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ.

     Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «Полтава-Банк», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 зменшилась на 0,94 п.п. до 10,73%. При цьому, станом на 01.09.2023 частка NPL Банку була в 3,52 раза меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.10.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «Полтава-Банк» коливався в межах від 144,90% до 222,69%. Станом на 01.10.2023 NSFR Банку склав 222,69%, що в 2,23 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «Полтава-Банк» в період з 01.01.2022 по 01.10.2023 коливався в діапазоні 341,16%-780,03% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2023 LCRвв Банку складав 780,03%, що в 7,8 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «Полтава-Банк» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.10.2023 коливався в межах від 27,44% до 386,99%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2023 LCRів Банку складав 272,83%, що в 2,73 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

      Отже, станом на початок жовтня 2023 року АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

 

       В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток АТ «Полтава-Банк» показали істотний приріст. 

     Зокрема, чистий процентний дохід АТ «Полтава-Банк» за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 55,56% до 265,673 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 17,33% до 83,545 млн грн, а прибуток виріс більше ніж в 6,3 раза до 188,293 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку та вагомі темпи приросту ключових статей доходів та прибутку АТ «Полтава-Банк», які були продемонстровані Банком в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «Полтава-Банк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок жовтня 2023 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які станом на 01.10.2023 в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

 

Активи АТ «Полтава-Банк» характеризувались високою якістю: частка NPL в кредитному портфелі Банку станом на 01.10.2023 склала 10,73%, а станом на 01.09.2023 становила 10,92%, що було в 3,52 раза меншим за середній рівень NPL по банківській системі України. При цьому, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 63,16% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ. За підсумками дев’яти місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року АТ «Полтава-Банк» істотно наростив обсяги чистого процентного доходу (на 55,56%), чистого комісійного доходу (на 17,33%) та прибутку, який виріс більше ніж в 6,3 раза до 188,293 млн грн. Агентство позитивно оцінює високі темпи приросту та вагомі обсяги ключових статей доходів та прибутку АТ «Полтава-Банк» в аналізованому періоді. 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com