Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Акціонерного товариства «Полтава-Банк»


10/05/2024

10 травня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2024 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «Полтава-Банк» (Н1) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 759,160 млн грн до 969,351 млн грн. З початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 0,33% і станом на 01.05.2024 його обсяг склав 915,324 млн грн, що в 4,58 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 32,41%–43,72% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку склав 32,41%, що в 3,24 раза перевищило встановлений регулятором граничний показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах 22,22%–31,61% та на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку становив 22,22%, що в 3,17 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

     Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок травня 2024 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні рівні, але й були істотно вищими за середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АТ «Полтава-Банк» виросли на 4,33% до 5,031 млрд грн, кредитний портфель збільшився на 26,41% і склав 1,249 млрд грн, інвестиції в цінні папери (які на 99,998% складались з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ) виросли на 10,81% до 2,602 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 32,16% і склали 738,214 млн грн.

 За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 в структурі активів АТ «Полтава-Банк» відбулися наступні зміни:

-   частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 4,29 п.п.: з 20,54% до 24,83%;

-  частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 3,02 п.п.: з 48,69% до 51,71%;

-   частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 7,89 п.п.: з 22,57% до 14,67%.

Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року 66,39% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ.

     Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «Полтава-Банк», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 зменшилась на 8,88 п.п. до 24,17%. При цьому, станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була на 11,90 п.п. меншою ніж середнє значення рівня NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «Полтава-Банк» коливався в межах від 171,08% до 272,57%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку склав 208,73%, що в 2,09 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «Полтава-Банк» в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 449,82%-795,05% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку складав 459,54%, що в 4,6 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «Полтава-Банк» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах від 152,85% до 576,95%, істотно перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку складав 543,18%, що в 5,43 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

      Отже, станом на початок травня 2024 року АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «Полтава-Банк» за перший квартал 2024 року виріс порівняно з аналогічним періодом 2023 року на 39,87% і склав 76,281 млн грн.

При цьому, ключові статті доходів Банку в аналізованому періоді показали різноспрямовану динаміку. Зокрема, чистий процентний дохід АТ «Полтава-Банк» за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 роком зменшився на 1,65% до 83,160 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 4,21% до 27,975 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку та високі темпи приросту прибутку та вагомі обсяги ключових статей доходів АТ «Полтава-Банк», які були продемонстровані Банком в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «Полтава-Банк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок травня 2024 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які станом на 01.05.2024 в рази перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

Активи АТ «Полтава-Банк» характеризувались високою якістю: станом на початок другого кварталу 2024 року 66,39% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ. Частка NPL в кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2024 склала 24,17%, що було на 11,90 п.п. менше ніж середній рівень NPL по банківській системі України. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку виросла до 24,83%.

За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 роком АТ «Полтава-Банк» суттєво наростив обсяги прибутку, а ключові статті його доходів не зазнали істотних змін. Зокрема, прибуток збільшився на 39,87% і склав 76,281 млн грн, чистий процентний дохід зменшився на 1,65%, а чистий комісійний дохід виріс на 4,21%. Агентство позитивно оцінює високі темпи приросту прибутку АТ «Полтава-Банк» в аналізованому періоді, а також вагомі обсяги ключових статей доходів, отриманих Банком за підсумками першого кварталу 2024 року. 

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "ПОЛАВА-БАНК" (укр.) - 10.05.2024

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com