Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Акціонерного товариства «Полтава-Банк»


24/07/2023

24 липня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Полтава-Банк» (код ЄДРПОУ 09807595) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк (позичальник) або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-червень 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «Полтава-Банк» (Н1) впродовж 2022 року та січня-червня 2023 року коливався в межах від 672,022 млн грн до 887,712 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,96% і станом на 01.07.2023 його обсяг склав 887,712 млн грн, що в 4,44 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.07.2023 коливався в діапазоні 31,27%–40,72% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, але й був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2023 Н2 Банку склав 40,72%, що в 4,07 раза перевищило встановлений регулятором граничний показник, а також на 16,95 п.п. перевищило середньо-ринковий рівень Н3. 

       Норматив достатності основного капіталу АТ «Полтава-Банк» (Н3) впродовж 2022 року та січня-червня 2023 року коливався в межах 24,62%–31,02% та на постійній основі в рази перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2023 Н3 Банку становив 30,67%, що в 4,38 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,11 раза вищим за середній рівень Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, впродовж аналізованого періоду та станом на початок липня 2023 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на дуже високому рівні, на що вказують показники нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перші 6 місяців 2023 року активи АТ «Полтава-Банк знизились на 3,17% до  4,147 млрд грн, кредитний портфель Банку виріс на 0,28% і склав 1,249 млрд грн, інвестиції в цінні папери (які на 97,63% складались з ОВДП (583,435 млн грн) та депозитних сертифікатів НБУ (1,196 млрд грн) зменшились на 17,06% до 1,822 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 69,57% до 725,486 млн грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.07.2023 в структурі активів АТ «Полтава-Банк» відбулися наступні зміни:

- частка кредитного портфеля в активах Банку виросла на 1,03 п.п.: з 29,09% до 30,12%;

- частка інвестицій в цінні папери знизилась на 7,36 п.п.: з 51,30% до 43,94%;

- частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 7,50 п.п.: з 9,99% до 17,49%.

Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року 60,39% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023  частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «Полтава-Банк» (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) коливалась в межах від 9,11% до 13,01%. Станом на 01.06.2023 порівняно з 01.01.2023 частка NPL Банку виросла на 1,26 п.п. і склала 13,01%, що було в 3,2 раза меншим, ніж середній показник NPL по банківській системі України, який становив 41,76%.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.07.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «Полтава-Банк» коливався в межах від 144,90% до 196,96%. Станом на 01.07.2023 NSFR Банку склав 196,96%, що в 1,97 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні не менше 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «Полтава-Банк» в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливався в діапазоні 341,16%-759,98% та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2023 LCRвв Банку складав 714,36%, що в 7,14 раза перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «Полтава-Банк» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливався в межах від 27,44% до 386,99%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2023 LCRів Банку складав 223,86%, що в 2,24 раза перевищувало нормативне значення (на рівні 100%).

     Отже, станом на початок липня 2023 року АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

    За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року ключові статті доходів та прибуток АТ «Полтава-Банк» продемонстрували істотні темпи приросту. 

    Зокрема, чистий процентний дохід АТ «Полтава-Банк» за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 67,63% до 170,366 млн грн, чистий процентний дохід збільшився на 22,17% до 55,175 млн грн, а прибуток виріс більше ніж в 20 разів до 116,669 млн грн. 

 

Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку та суттєві темпи приросту ключових статей доходів та прибутку АТ «Полтава-Банк», які були продемонстровані Банком в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «Полтава-Банк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

 

Узагальнення

Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок липня 2023 року АТ «Полтава-Банк» продовжував підтримувати достатність капіталу (регулятивного та основного) на дуже високому рівні: нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середні показники цих нормативів по банківській системі України. Також АТ «Полтава-Банк» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення.

Активи АТ «Полтава-Банк» станом на 01.06.2023 характеризувались високою якістю: частка NPL в кредитному портфелі Банку склала 13,01%, що було в 3,2 раза меншим за середній показник NPL по банківській системі України. При цьому, станом на початок другого півріччя 2023 року 60,39% активів АТ «Полтава-Банк» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і депозитними сертифікатами НБУ. За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року АТ «Полтава-Банк» істотно збільшив обсяги чистого процентного доходу (на 67,63%), чистого комісійного доходу (на 22,17%) та прибутку, який виріс більше ніж в 20 разів до 116,669 млн грн. Агентство позитивно оцінює високі темпи приросту та вагомі обсяги ключових статей доходів та прибутку АТ «Полтава-Банк» в аналізованому періоді. 

 

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com