Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


23/11/2021

23 листопада 2021 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) коливався в межах від 7,171 млрд грн до 9,923 млрд грн, демонструючи тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 18,12% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 9,923 млрд грн, що в 49,62 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 13,16-19,20% та переважно з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але при цьому був меншим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 18,74%, що на 8,74 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,95 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках від 13,05% до 18,18%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 16,64%, що на 9,64 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 1,55 п.п. більше за середньо-ринковий показник даного нормативу. 

   Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Поряд з цим, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 20,98% і склали 112,768 млрд грн, тоді як обсяг кредитного портфеля Банку виріс на 4,85% до 49,824 млрд грн. Портфель цінних паперів (інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2021 складав 32,080 млрд грн або 28,45% активів Банку, а його обсяг на 91,32% був сформований з облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП). Крім того, станом на 01.10.2021 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 26,878 млрд грн, що займало 23,84% активів Банку.

Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку виросла на 10,88 п.п.: з 33,30% до 44,18%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 9,29 п.п.: з 57,36% до 48,07%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 2,53 п.п.: з 6,71% до 9,24%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 зменшилась на 2,41 п.п.: з 15,22% до 12,81%. Водночас Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2021 середнє значення NPL по банківській системі України складало 35,11%, тобто частка NPL Банку була в 2,74 рази меншою за середньо-ринковий показник.

   Отже, станом на початок жовтня 2021 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» були добре диверсифікованими: 49,81% активів Банку складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля становила 44,18%. При цьому показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2021 був у 2,74 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) коливався в межах 71,54-90,57% та з помітним запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 75,04%, що на 15,04 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, але було на 14,26 п.п. менше за середньо-ринкове значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні від 167,55% до 247,36%, та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 170,47%, що було на 70,47 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в рамках від 113,16% до 178,39%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку складав 113,16%, що на 13,16 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.11.2021 складав 131,91%, що на 41,91 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке з 01 жовтня 2021 року має бути на рівні не менше 90%). Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був достатньо добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 1,748  млрд грн, що в 2,55 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» стали драйвером зростання прибутку Банку, продемонструвавши хороші темпи приросту за вказаний період аналізу. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з 9 місяцями 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 80,67% до 3,886 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 27,59% і склав 1,108 млрд грн. 

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрував хорошу динаміку зростання ключових статей своїх доходів, що дозволило йому суттєво наростити обсяг прибутку, та вкотре засвідчити високу ефективність своєї діяльності, що в умовах триваючого карантину заслуговує на найвищу оцінку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство звертає увагу на те, що восени 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» розпочав співпрацю з одним із лідерів на банківському ринку ОАЕ Mashreq bank і вже здійснив перші угоди зі структурованого торговельного фінансування. Сума угод становить близько 35 млн доларів США, строком до 60 днів. Це означає, що Україна буде імпортувати нафтопродукти для подальшої переробки та експорту вже готової продукції. Угоду підтримала Міжнародна фінансова корпорація, а Mashreq bank виступив підтверджуючим банком. Mashreq bank є найбільшим приватним банком в ОАЕ (що має філіали в Лондоні, Гонконзі та Нью-Йорку) та вбачає значні перспективи в українському ринку.

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок жовтня 2021 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим: 49,81% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля становила 44,18% (при цьому, частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» була в 2,74 рази меншою за середнє значення NPL по банківській системі України). За підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрував хорошу динаміку зростання ключових статей своїх доходів (чистий процентний дохід виріс на 80,67% до 3,886 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 27,59% і склав 1,108 млрд грн), що дозволило йому в 2,55 рази наростити обсяг прибутку (який сягнув 1,748 млрд грн), та вкотре засвідчити високу ефективність своєї діяльності, що в умовах триваючого карантину заслуговує на найвищу оцінку. При цьому, Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 23.11.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com