Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


23/05/2022

23 травня 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за 2021 рік, а також статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-березень 2022 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 7,502 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 0,88% і станом на 01.04.2022 його обсяг склав 11,372 млрд грн. Незважаючи на зменшення, станом на початок квітня 2022 року  регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1)  в 56,86 рази перевищував граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 13,16-20,60% та з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але при цьому переважно був меншим (крім 04.01.2022 та 01.02.2022) за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н2 Банку складав 18,31%, що на 8,31 п.п. перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу в розмірі 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 13,05% до 18,18%. Показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 13,96%, що на 6,96 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 13,19% і склали 123,875 млрд грн, тоді як обсяг кредитного портфеля Банку виріс на 17,71% до 55,935 млрд грн. Портфель цінних паперів (які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2022 складав 29,459 млрд грн або 23,78% активів Банку, а його обсяг на 94,01% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ. Крім того, станом на 01.01.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів АБ «УКРГАЗБАНК» складав 30,380 млрд грн, що становило 24,52% активів Банку.

За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку виросла на 11,85 п.п.: з 33,30% до 45,15%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 6,79 п.п.: з 57,36% до 50,57%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 2,38 п.п.: з 6,71% до 9,09%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.03.2022 зменшилась на 0,17 п.п.: з 11,70% до 11,53%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2022 середнє значення NPL по банківській системі України складало 27,73%, тобто частка NPL Банку була в 2,41 рази меншою за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок січня 2022 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» були добре диверсифікованими: 46,88% активів Банку складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля становила 45,15%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.03.2022 був у 2,41 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 67,87% до 83,20% та з помітним запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

Агентство зазначає, що НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування або NSFR. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2022 складав 118,53%, що на 18,53 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2022 року має становити не менше 100%. Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні від 145,16% до 226,99%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 145,16%, що було на 45,16 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в рамках 113,16-151,72% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 121,51%, що на 21,51 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 3,820 млрд грн, що в 9,29 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

 Ключовим фактором зростання прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» став істотний приріст основних статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 63,87% до 5,260 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 27,86% і склав 1,580 млрд грн.

 Таким чином, незважаючи триваючі в 2021 році карантинні обмеження, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком АБ «УКРГАЗБАНК» вдалося суттєво (більш ніж в 9 разів) наростити прибуток, обсяг якого сягнув 3,820 млрд грн, що вкотре засвідчило високу ефективність його діяльності та високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку, який підтверджено НБУ станом на 01.01.2022 відповідно до рішення Правління НБУ від 09.03.2022 р. №120-рш «Про визначення системно важливих банків».

      За 2021 рік портфель угод з торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» виріс до рекордного за всю свою історію показника, і станом на початок лютого 2022 року його обсяг склав 23 млрд грн. Велику роль в цьому зростанні зіграла підтримка угод торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» від Міжнародної фінансової корпорації та ЄБРР; відкриття та використання нових «чистих» лімітів від іноземних банків та контрагентів; еко-угоди торговельного фінансування для клієнтів Банку; удосконалення діючих продуктів, таких як митна гарантія, гарантія розстрочки сплати ПДВ, експрес-гарантія без застави тощо. За версією міжнародного видання Global Finance, АБ «УКРГАЗБАНК» визнано Best Trade Finance Provider 2022, а за відзнакою IFC – найактивнішим банком-емітентом у Східній Європі.

      На фоні жорсткої агресії з боку Росії та скорочення лімітів з боку іноземних банків АБ «УКРГАЗБАНК»  отримав підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою підтримки торгівлі. Сума ліміту сягнула 200 млн доларів США, що на 30 млн доларів США більше за попередній ліміт Банку. АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує здійснювати операції торговельного фінансування виходячи з поточної ситуації та запитів від клієнтів.

       Крім того, Агентство звертає увагу на те, що в 2021 році більше 13 тисяч підприємців МСБ обрали державний АБ «УКРГАЗБАНК» своїм фінансовим партнером та стали його клієнтами. Такий показник є результатом активної підтримки вітчизняного малого та середнього бізнесу. Банк активно надає фінансову підтримку для бізнес ідей своїх клієнтів, пропонуючи як прості фінансові рішення, так і спеціальні кредитні програми у партнерстві з міжнародними інституціями (ЧБТР, ЄБРР, UNIDO), а також державні програми підтримки українських підприємців.

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок січня 2022 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим: 46,88% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля становила 45,15% (при цьому, частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.03.2022 була в 2,41 рази меншою за середнє значення NPL по банківській системі України). За підсумками 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 3,820 млрд грн, що в 9,29 рази перевищило обсяг прибутку Банку за 2020 рік, що вкотре засвідчило високу ефективність його діяльності та високо оцінюється Агентством. Ключовим фактором зростання прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» став суттєвий  приріст основних статей його доходів: за вказаний період чистий процентний дохід Банку виріс на 63,87%, а чистий комісійний дохід збільшився на 27,86%. Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 23.05.2022

 

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com