Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


29/07/2022

 29 липня 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2022 року, а також статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах від 7,502 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 18,46% і станом на 01.06.2022 його обсяг склав 9,355 млрд грн. Незважаючи на зменшення, станом на початок червня 2022 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) в 46,78 рази перевищував граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2021 року по 01.06.2022 коливався в діапазоні 13,16-20,60%. При цьому, Н2 Банку з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але переважно був меншим (крім 04.01.2022 та 01.02.2022) за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав 14,13%, що на 4,13 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,52 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах від 13,05% до 18,18%. При цьому, показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 13,11%, що на 6,11 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 1,71 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 7,55% до 114,523 млрд грн, тоді як обсяг кредитного портфеля Банку виріс на 8,80% до 60,854 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2022 складав 28,401 млрд грн або 24,80% активів Банку, а його обсяг на 93,75% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ. Станом на 01.04.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів АБ «УКРГАЗБАНК» складав 21,522 млрд грн, що становило 18,79% активів Банку.

Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 - частка кредитів в активах Банку виросла на 7,99 п.п.: з 45,15% до 53,14%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 1,73 п.п.: з 50,57% до 48,84%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку скоротилась на 1,14 п.п.: з 9,09% до 7,95%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.05.2022 виросла на 2,33 п.п.: з 11,70% до 14,03%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.05.2022 середнє значення NPL по банківській системі України складало 28,27%, тобто частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» була в 2,01 рази меншою за середньо-ринковий показник.

   Отже, станом на початок квітня 2022 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля Банку становила 53,14%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.05.2022 був у 2,01 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

    Агентство нагадує, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року. Відповідно до графіка запровадження NSFR, затвердженого Інструкцією НБУ про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 № 368 (із змінами, внесеними згідно з  постановою Правління НБУ від 07.03.2022 № 40), показники банків мають відповідати нормативним значенням, які становлять не менше ніж: 80% – з 1 квітня 2021 року, 90% – з 1 жовтня 2021 року, 100% – з 1 квітня 2023 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  105,11% до  156,04%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку склав 105,11%, що на 15,11 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні від 117,66% до 226,99%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку складав 117,66%, що було на 17,66 п.п. більше за встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» протягом періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в рамках 109,88-151,72% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку складав 116,65%, що на 16,65 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок червня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» показав збиток в обсязі 1,409 млрд грн, порівняно із прибутком, отриманим Банком за підсумками першого кварталу 2021 року в обсязі 244,058 млн грн.

При цьому, за вказаний період аналізу ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 18,29% до 1,407 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 5,23% і склав 319,120 млн грн.

     Таким чином, початок широкомасштабних воєнних дій з боку російської федерації негативно відобразився на фінансовому результаті Банку, продемонстрованому за підсумками першого кварталу 2022 року. Водночас Агентство позитивно оцінює зростання за вказаний період аналізу обсягу чистого процентного доходу АБ «УКРГАЗБАНК» та сподівається на відновлення прибуткової діяльності фінустанови в найближчому майбутньому.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

     АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку, який підтверджено НБУ станом на 01.01.2022 відповідно до рішення Правління НБУ від 09.03.2022 р. №120-рш «Про визначення системно важливих банків».

      За 2021 рік портфель угод з торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» виріс до рекордного за всю свою історію показника, і станом на початок лютого 2022 року його обсяг склав 23 млрд грн. Велику роль в цьому зростанні зіграла підтримка угод торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» від Міжнародної фінансової корпорації та ЄБРР. В травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» вже вдруге отримав нагороду за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP) у номінації «Most Active Issuing Bank Award 2021» («Найактивніший банк-емітент в Україні 2021»).

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок квітня 2022 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим: Банк сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» становила 53,14% (при цьому, частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.05.2022 була в 2,01 рази меншою за середнє значення NPL по банківській системі України).

Агентство нагадує, що за підсумками 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 3,820 млрд грн, що в 9,29 рази перевищило обсяг прибутку Банку за 2020 рік, що вкотре засвідчило високу ефективність його діяльності та високо оцінюється Агентством. Водночас за підсумками першого кварталу 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» показав збиток в обсязі 1,409 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року виріс на 18,29% до 1,407 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 5,23% і склав 319,120 млн грн. Таким чином, початок широкомасштабних воєнних дій з боку російської федерації негативно відобразився на фінансовому результаті Банку, при цьому, Агентство позитивно оцінює зростання обсягу чистого процентного доходу АБ «УКРГАЗБАНК» та сподівається на відновлення його прибуткової діяльності в найближчому майбутньому.

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 29.07.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com