Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


15/09/2022

 15 вересня 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2022 року, а також статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-серпень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах від 7,263 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 32,83% і станом на 01.09.2022 його обсяг склав 7,706 млрд грн. Незважаючи на зменшення, станом на початок вересня 2022 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) в 38,53 раза перевищував граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2021 року по 01.09.2022 коливався в діапазоні 10,20-20,60%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим (крім 04.01.2022 та 01.02.2022) за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2022 Н2 Банку складав 10,40%, що на 0,40 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 6,52 п.п. менше за середній рівень Н2 по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-серпня 2022 року коливався в межах від 10,11% до 18,18%. При цьому, показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.09.2022 Н3 Банку складав 10,31%, що на 3,31 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, проте було на 1,16 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 Таким чином, на думку Агентства, станом на початок вересня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.07.2022 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 3,54% до 128,259 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 18,40% і склав 66,225 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2022 складав 26,835 млрд грн або 20,92% активів Банку, і був повністю сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ. Станом на 01.07.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» складав 29,147 млрд грн, що становило 22,73% активів Банку.

Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 - частка кредитів в активах Банку виросла на 6,48 п.п.: з 45,15% до 51,63%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 17,79 п.п.: з 50,57% до 32,78%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку скоротилась на 2,32 п.п.: з 9,09% до 6,77%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.08.2022 виросла на 3,93 п.п.: з 11,70% до 15,63%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.08.2022 середнє значення NPL по банківській системі України становило 31,67%, тобто частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» була в 2,03 раза меншою ніж середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок липня 2022 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля Банку становила 51,63%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.08.2022 був у 2,03 раза меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

     Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.09.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  98,28% до 156,04%. Станом на 01.09.2022 NSFR Банку склав 103,76%, що на 13,76 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

    Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в діапазоні від 100,23% до 226,99%. Станом на 01.09.2022 LCRвв Банку складав 107,51%, що було на 7,51 п.п. більше за встановлене НБУ нормативне значення.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.09.2022 коливався в рамках 109,88-170,45% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.09.2022 LCRів Банку складав 170,45%, що на 70,45 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

 Отже, на думку Агентства, станом на початок вересня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 3,199 млрд грн, в той час як за підсумками першого півріччя 2021 року прибуток Банку склав 726,429 млн грн. Агентство зазначає, що негативний вплив на фінансовий результат АБ «УКРГАЗБАНК» в першому півріччі 2022 року спричинило зростання відрахувань до резервів в 4,43 раза (до 4,725 млрд грн) порівняно з першим півріччям 2021 року.

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з першим півріччям 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 14,36% до 2,847 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 10,33% і склав 623,187 млн грн.

Таким чином, початок широкомасштабних воєнних дій з боку росії негативно відобразився на фінансовому результаті Банку за підсумками першого півріччя 2022 року. Агентство позитивно оцінює зростання за вказаний період аналізу обсягу чистого процентного доходу АБ «УКРГАЗБАНК» та сподівається на відновлення його прибуткової діяльності в найближчому майбутньому.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

     АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку, який підтверджено НБУ станом на 01.01.2022 відповідно до рішення Правління НБУ від 09.03.2022 р. №120-рш «Про визначення системно важливих банків».

 Агентство зазначає, що в травні 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» вже вдруге отримав нагороду за програмою підтримки торгівлі ЄБРР (TFP) у номінації «Most Active Issuing Bank Award 2021» («Найактивніший банк-емітент в Україні 2021»). З дати початку повномасштабної агресії рф проти України станом на початок вересня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив 150 угод торговельного фінансування на більше ніж 14 млрд грн.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок вересня 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок липня 2022 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим: Банк сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» становила 51,63% (при цьому, частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.08.2022 була в 2,03 раза меншою за середнє значення NPL по банківській системі України).

За підсумками першого півріччя 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 3,199 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за перше півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року виріс на 14,36% до 2,847 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 10,33% і склав 623,187 млн грн. Агентство зазначає, що збиткова діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» в першому півріччі 2022 року пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів (в 4,43 раза до 4,725 млрд грн) порівняно з першим півріччям 2021 року. Таким чином, початок широкомасштабних воєнних дій з боку росії негативно відобразився на фінансовому результаті Банку, при цьому, Агентство позитивно оцінює зростання обсягу чистого процентного доходу АБ «УКРГАЗБАНК» та сподівається на відновлення його прибуткової діяльності в найближчому майбутньому.

 Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com