Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


29/11/2022

 29 листопада 2022 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 7,263 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 29,60% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 8,077 млрд грн. Незважаючи на зменшення, станом на початок листопада 2022 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) в 40,39 раза перевищував граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2021 року по 01.11.2022 коливався в діапазоні 10,20-20,60%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 11,04%, що на 1,04 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 7,80 п.п. менше за середній рівень Н2 по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 10,11% до 18,18%. При цьому, показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 10,95%, що на 3,95 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, проте було на 2,03 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 18,31% до 146,557 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 24,08% і склав 69,404 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2022 складав 26,439 млрд грн або 18,04% активів Банку, і був повністю сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ. Станом на 01.10.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» складав 42,518 млрд грн, що становило 29,01% активів Банку.

Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку виросла на 2,21 п.п.: з 45,15% до 47,36%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 14,53 п.п.: з 50,57% до 36,04%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку скоротилась на 3,26 п.п.: з 9,09% до 5,83%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 виросла на 5,03 п.п.: з 11,70% до 16,73%. Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2022 середнє значення NPL по банківській системі України становило 35,42%, тобто частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» була в 2,12 раза меншою ніж середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок жовтня 2022 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля Банку становила 47,36%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2022 був у 2,12 раза меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

   Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  98,28% до 156,04%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку склав 111,90%, що на 21,90 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

  Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 100,23% до 226,99%. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 138,45%, що було на 38,45 п.п. більше за встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах 109,88-170,45% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 164,10%, що на 64,10 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками дев’яти місяців 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 3,359 млрд грн, в той час як за аналогічний період 2021 року прибуток Банку склав 1,748 млрд грн. Агентство зазначає, що негативний вплив на фінансовий результат АБ «УКРГАЗБАНК» за дев’ять місяців 2022 року спричинило зростання відрахувань до резервів в 6,16 раза (до 5,669 млрд грн) порівняно з показником за дев’ять місяців 2021 року.

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку знизився на 3,08% до 3,766 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» виріс на 0,86% і склав 1,118 млрд грн.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку, який підтверджено НБУ станом на 01.01.2022 відповідно до рішення Правління НБУ від 09.03.2022 р. №120-рш «Про визначення системно важливих банків».

 Агентство зазначає, що АБ «УКРГАЗБАНК» виступає учасником багатьох програм підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Так, в червні 2022 року почала діяти спільна програма АБ «УКРГАЗБАНК» з Експортно-кредитним агентством щодо підтримки експорту клієнтів МСБ. За 4 місяці роботи цієї програми були профінансовані українські експортери з різних регіонів України, які отримали 15 беззаставних кредитів на майже 73 млн грн, а сума експорту, що була підтримана, складає більше 166 млн грн. В листопаді 2022 року стало відомо, що ЄБРР та Європейський Союз надають АБ «УКРГАЗБАНК» нові кошти для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств в Україні в рамках кредиту на 25 млн євро. Кошти призначаються для фінансування малих та середніх приватних підприємств з метою придбання обладнання та на модернізацію технологічних процесів. Також підтримувати торговельне фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» у воєнний час продовжує Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Станом на жовтень 2022 року загальний портфель активних угод з клієнтами МСБ та корпоративними клієнтами перевищив 14 млрд грн.

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок жовтня 2022 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ) становив 47,05%, а частка кредитного портфеля становила 47,36%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2022 була в 2,12 раза меншою за середнє значення NPL по банківській системі України).

За підсумками дев’яти місяців 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 3,359 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 3,08% до 3,799 млрд грн, а чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» виріс на 0,86% і склав 1,118 млрд грн. Агентство зазначає, що збиткова діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» в 2022 році пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів.

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 29.11.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com