Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


27/04/2023

11 квітня 2023 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за 2022 рік, а також статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-березень 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-березня 2023 року коливався в межах від 7,263 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 25,41% і станом на 01.04.2023 його обсяг склав 8,558 млрд грн. Незважаючи на зменшення, станом на початок квітня 2023 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) майже в 43 раза перевищував граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2022 року по 01.04.2023 коливався в діапазоні 10,20%-20,42%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2023 Н2 Банку складав 12,38%, що на 2,38 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-березня 2023 року коливався в межах від 10,11% до 15,16%. При цьому, показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.04.2023 Н3 Банку складав 12,29%, що на 5,29 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За 2022 рік активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 6,60% до 132,049 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 16,77% і склав 65,313 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2023 становив 21,526 млрд грн, що складало 16,30% активів Банку, і був повністю сформований з цінних паперів, які рефінансуються НБУ, а саме з ОВДП. Станом на 01.01.2023 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» складав 35,668 млрд грн, що становило 27,01% активів Банку.

Впродовж 2022 року структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 - частка кредитів в активах Банку виросла на 4,31 п.п.: з 45,15% до 49,46%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 4,18 п.п.: з 50,57% до 46,38%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку знизилась на 3,10 п.п.: з 9,09% до 5,99%. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 виросла на 17,16 п.п.: з 11,70% до 28,86%. Агентство звертає увагу, що станом на 01.01.2023 середнє значення NPL по банківській системі України становило 40,22%, тобто частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» була на 11,36 п.п. меншою ніж середньо-ринковий показник. 

Отже, станом на початок 2023 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ), а частка кредитного портфеля Банку становила 49,46%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2023 був на 11,36 п.п. меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

\Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  98,28% до 134,51%. Станом на 01.04.2023 NSFR Банку складав 129,97%, що на 29,97 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливався в діапазоні від 100,23% до 206,53%. Станом на 01.04.2023 LCRвв Банку складав 206,53%, що було в 2,06 раза більше за встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливався в межах 109,88-189,69% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2023 LCRів Банку складав 137,53%, що на 37,53 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок квітня 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 2,757 млрд грн, в той час як за 2021 року прибуток Банку становив 3,771 млрд грн. Негативний вплив на фінансовий результат АБ «УКРГАЗБАНК» спричинили істотні обсяги відрахувань до резервів в 2022 році, які за підсумками року виросли до 5,995 млрд грн. При цьому, Агентство зазначає, що в четвертому кварталі 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» повернувся до прибуткової роботи: прибуток Банку за четвертий квартал склав 602,253 млн грн.

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» в аналізованому періоді зменшились. Зокрема, за підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком чистий процентний дохід Банку знизився на 5,04% до 4,994 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 9,46% і склав 1,431 млрд грн.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

     АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 08.03.2023 р. №95-рш «Про визначення системно важливих банків».

 

      Агентство зазначає, що АБ «УКРГАЗБАНК» виступає учасником багатьох програм підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Так, в червні 2022 року почала діяти спільна програма АБ «УКРГАЗБАНК» з Експортно-кредитним агентством щодо підтримки експорту клієнтів МСБ. В листопаді 2022 року стало відомо, що ЄБРР та Європейський Союз надають АБ «УКРГАЗБАНК» нові кошти для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств в Україні в рамках кредиту на 25 млн євро. Кошти призначаються для фінансування малих та середніх приватних підприємств з метою придбання обладнання та на модернізацію технологічних процесів. Також підтримувати торговельне фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» у воєнний час продовжує Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та ЄБРР. Тільки за три місяці 2023 року Банк уклав 150 торговельних угод, а станом на кінець березня 2023 року загальний портфель угод торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» перевищив 15 млрд грн.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок 2023 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також цінні папери, що рефінансуються НБУ) становив 43,31%, а частка кредитного портфеля становила 49,46%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.01.2023 була на 11,36 п.п. меншою за середнє значення NPL по банківській системі України. 

За підсумками 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав збиток в обсязі 2,757 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за 2022 рік порівняно з 2021 роком зменшився на 5,04% до 4,994 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 9,46% і склав 1,431 млрд грн. Агентство зазначає, що збиткова діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» в 2022 році пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів. При цьому, в четвертому кварталі 2022 року АБ «УКРГАЗБАНК» повернувся до прибуткової діяльності: прибуток Банку за четвертий квартал склав 602,253 млн грн. 

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку. 

 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com