Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


21/06/2023

21 червня 2023 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2023 року, а також статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 7,263 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 18,06% і станом на 01.05.2023 його обсяг склав 8,975 млрд грн, що майже в 45 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2022 року по 01.05.2023 коливався в діапазоні 10,20%-20,42%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2023 Н2 Банку складав 13,63%, що на 3,63 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, проте було на 7,32 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 10,11% до 15,16% і на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2023 Н3 Банку складав 12,78%, що на 5,78 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 0,64 п.п. менше ніж середньо-ринкове значення Н3. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2023 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» збільшились на 11,61% до 146,936 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 4,41% і склав 61,905 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2023 становив 27,446 млрд грн, що складало 18,68% активів Банку, і був на 90,82% сформований з ОВДП. Станом на 01.04.2023 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» виріс порівняно з початком року на 42,43% до 50,346 млрд грн, що становило 34,26% активів Банку.

В першому кварталі 2023 року структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 7,06 п.п.: з 49,19% до 42,13%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 4,54 п.п.: з 46,78% до 42,24%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку знизилась на 0,09 п.п.: з 6,04% до 5,96%. 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2023 по 01.04.2023 зменшилась на 1,06 п.п.: з 28,86% до 27,80%. При цьому, станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 середнє значення NPL по банківській системі України виросло на 1,41 п.п. до 41,63%. Отже, частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» була на 13,83 п.п. меншою ніж середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (частка грошових коштів та їх еквівалентів, а також ОВДП склала 51,23%), а частка кредитного портфеля Банку становила 42,13%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2023 був на 13,83 п.п. меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

      Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  98,28% до 138,39%. Станом на 01.05.2023 NSFR Банку становив 138,39%, що на 38,39 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні від 100,23% до 206,53%. Станом на 01.05.2023 LCRвв Банку складав 205,88%, що було в 2,06 раза більше за встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в межах 109,88-189,69% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRів Банку складав 130,31%, що на 30,31 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок травня 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності у першому кварталі 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,434 млрд грн, в той час діяльність Банку за підсумками аналогічного періоду 2022 року була збитковою. Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» повернувся до прибуткової роботи в четвертому кварталі 2022 року, а наявність збитків в І-ІІІ кварталах 2022 року була пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів.

За підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» показали різноспрямовану динаміку. Зокрема чистий процентний дохід Банку знизився на 24,27% до 1,065 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 12,75% і склав 359,817 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, отримані в першому кварталі 2023 року.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 08.03.2023 р. №95-рш «Про визначення системно важливих банків».

 

Агентство зазначає, що з початку повномасштабної війни АБ «УКРГАЗБАНК» сфокусувався на угодах з критичного імпорту та підтримки експорту. Зокрема, за підсумками 2022 року портфель угод торговельного фінансування Банку склав 20 млрд грн, а за перший квартал 2023 року Банк уклав 150 торговельних угод. 3 травня 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» було  визнано найкращим банком торговельного фінансування Східної Європи у 2022 році за версією Global Trade Review (Лондон). Крім того, в травні 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» вже втретє був визнаний кращим у торговельному фінансуванні за відзнакою ЄБРР. Банк отримав нагороду у номінації «Most Active Issuing Bank Award» за підсумками 2022 року за програмою підтримки торгівлі ЄБРР TFP.

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2023 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок другого кварталу 2023 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, а також ОВДП) становив 51,23%, а частка кредитного портфеля становила 42,13%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2023 була на 13,83 п.п. меншою за середнє значення NPL по банківській системі України. 

За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,434 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року зменшився на 24,27% до 1,065 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 12,75% і склав 359,817 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, отримані в першому кварталі 2023 року. 

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку. 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com