Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


26/12/2023

26 грудня 2023 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за дев’ять місяців 2023 року, а також статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 7,263 млрд грн до 11,963 млрд грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 51,72% і станом на 01.12.2023 його обсяг склав 11,534 млрд грн, що в 57,7 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) з початку 2022 року по 01.12.2023 коливався в діапазоні 10,20%-20,42%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але переважно був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н2 Банку складав 17,41%, що на 7,41 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 8,00 п.п. нижчим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 10,11% до 15,16% і на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.12.2023 Н3 Банку складав 12,72%, що на 5,72 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 1,95 п.п. меншим за середньо-ринковий рівень Н3 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За 9 місяців 2023 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 16,10% до 152,847 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 7,50% і склав 59,903 млрд грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2023 виріс до 49,788 млрд грн, що складало 32,57% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів Банку був на 94,17% сформований з ОВДП та з депозитних сертифікатів НБУ. Станом на 01.10.2023 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» виріс порівняно з початком року на 2,39% до 36,192 млрд грн, що становило 23,68% активів Банку.

За 9 місяців 2023 року структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 10,00 п.п.: з 49,19% до 39,19%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку виросла на 1,41 п.п.: з 6,04% до 7,45%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 7,31 п.п.: з 46,78% до 39,47%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.10.2023 порівняно з 01.01.2023 виросла на 6,22 п.п. до 30,92%. При цьому, станом на 01.10.2023 частка NPL Банку була на 6,95 п.п. меншою ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який за даними НБУ становив 37,87%.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (частка грошових коштів та їх еквівалентів, ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ склала 54,35%), а частка кредитного портфеля Банку становила 39,19%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2023 був на 6,95 п.п. меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

    Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  98,28% до 143,66%. Станом на 01.12.2023 NSFR Банку становив 138,26%, що на 38,26 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 100,23% до 206,53%. Станом на 01.12.2023 LCRвв Банку складав 184,58%, що було на 84,58 п.п. більше за встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в межах 109,88-283,41% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRів Банку становив 215,75%, що в 2,16 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 2,921 млрд грн, в той час діяльність Банку за підсумками аналогічного періоду 2022 року була збитковою. Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» повернувся до прибуткової роботи в четвертому кварталі 2022 року, а наявність збитків в І-ІІІ кварталах 2022 року була пов’язана з істотним зростанням відрахувань до резервів.

За підсумками дев’яти місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» показали різноспрямовану динаміку. Зокрема чистий процентний дохід Банку виріс на 25,91% до 4,741 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 13,77% і склав 963,969 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, отримані в аналізованому періоді 2023 року.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 08.03.2023 р. №95-рш «Про визначення системно важливих банків».

З перших днів війни АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує критично важливі та стратегічні галузі економіки країни, зокрема, підприємства агросектору, харчової промисловості, електроенергетики тощо, активно допомагає ЗСУ. Банк є одним із лідерів державних програм: «Доступні кредити 5-7-9%» (інвестиційний компонент), програми портфельного страхування експортних кредитів, а також програми іпотечного кредитування «єОселя». Зокрема, тільки за вересень 2023 року АБ «УКРГАЗБАНК» уклав 51 нову угоду з торговельного фінансування на суму 2,89 млрд грн.

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.10.2023 портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП та депозитні сертифікати НБУ) становив 54,35%, а частка кредитного портфеля становила 39,19%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.10.2023 була на 6,95 п.п. меншою за середнє значення NPL по банківській системі України. 

За підсумками дев’яти місяців 2023 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 2,921 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 25,91% до 4,741 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 13,77% і склав 963,969 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, отримані в аналізованому періоді 2023 року.

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку. 

 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 26.12.2023

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com