Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


20/12/2019

20 грудня 2019 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 9 місяців 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-листопад 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в діапазоні 5,101-6,877 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була нерівномірною, але демонструвала тенденцію до зростання. За  період з 02.01.2019 по 02.12.2019 регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) виріс на 20,06% і склав 6,877 млрд. грн., що в 34,4 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) протягом періоду з 02.01.2018 по 02.12.2019 коливався в межах від 10,92% до 15,30%. Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу демонстрував неоднорідну динаміку, при цьому його значення із запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку на рівні 10%, але були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. За період з 02.01.2019 по 02.12.2019 Н2 Банку виріс на 2,47 п.п. і склав 14,54%, що на 4,54 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, на думку Агентства, нормативи капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» свідчать про те, що Банк підтримує хороший рівень забезпеченості регулятивним капіталом. При цьому Агентство вкотре підкреслює факт наявності у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

 

Структура та якість активів

За період з 31.12.2018 по 30.09.2019 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 26,94%: з 82,225 млрд. грн. до 104,377 млрд. грн. Значне зростання в активах АБ «УКРГАЗБАНК» показали  грошові кошти та їх еквіваленти, обсяг яких виріс на 48,15% до 20,794 млрд. грн., в той час як обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 9,78% до 40,811 млрд. грн.

Також Агентство звертає увагу, що активах Банку суттєвий приріст продемонстрували інвестиції, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, портфель яких збільшився на 85,67% (з 18,801 млрд. грн. до 34,908 млрд. грн.) і який станом на 30.09.2019 був на 98,80% сформований з ОВДП та державних боргових цінних паперів США. Крім того, станом на 30.09.2019 інвестиції Банку, які оцінюються за амортизованою собівартістю, складали 3,973 млрд. грн., при цьому їхній портфель був на 88,53% сформований із депозитних сертифікатів, емітованих НБУ. Таким чином, станом на 30.09.2019р. 56,73% активів АБ «УКРГАЗБАНК» становили високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику.

В структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 15,92 п.п.: з 55,02% до 39,10%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку знизилась на 2,78 п.п.: з 43,07% до 40,29%;

- частка кредитів фізичним особам (з врахуванням резервів) в кредитному портфелі скоротилась на 0,24 п.п.: з 13,01% до 12,77%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.11.2019 складала 20,60%, що на 3,60 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2019. При цьому Агентство зазначає, що, незважаючи на зростання, частка NPL Банку була в 2,5 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України (який станом на 01.11.2019 складав 50,62%), що вказує на те, що якість кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» перебуває на достатньо хорошому рівні.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) протягом 2018 року та січня-листопада 2019 року коливався в діапазоні 62,64- 87,64% та показував нерівномірну динаміку з тенденцією до зростання. Впродовж вказаного періоду Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників Н6 по банківській системі України. Станом на 02.12.2019 Н6 Банку склав 84,51%, що на 24,51 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.12.2019 коливався в межах 103,78- 226,48% і на постійній основі істотно перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.12.2019 LCRвв Банку складав 215,36%, що в 2,2 більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.12.2019 коливався в діапазоні від 64,03% до 194,42% і з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 100% (починаючи з 01.12.2019). Станом на 01.12.2019 LCRів Банку складав 175,02%, що на 75,02 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок грудня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку: Н6, LCRів та LCRвв з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 346,976 млн. грн., що на 18,42% менше прибутку Банку за підсумками 9 місяців 2018 року.

При цьому, Агентство звертає увагу, що за підсумками 9 місяців 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» згенерував вагомі обсяги ключових статей доходів, хоча їхня динаміка в порівнянні з тим же періодом 2018 року була різноспрямованою. Так, за вказаний період чистий процентний дохід Банку зменшився на 2,56% (з 2,375 млрд. грн. до 2,314 млрд. грн.), чистий комісійний дохід виріс на 39,98% (з 528,926 млн. грн. до 740,372 млн. грн.), а обсяг непроцентних доходів збільшився на 85,16% (з 867,597 млн. грн. до 1,606 млрд. грн.). В той же час, на динаміку фінансового результату Банку тиск здійснили непроцентні витрати, обсяг яких виріс на 29,53% (з 2,046 млрд. грн. до 2,650 млрд. грн.).

Агентство звертає увагу, що протягом останніх 15 кварталів АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує прибуткову діяльність на постійній основі. Здатність Банку генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство високо оцінює співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFС) та Експортно-імпортним банком США (US EXIM) за кредитними договорами та угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій. Завдяки плідній співпраці з Експортно-імпортним банком США (US EXIM), клієнти АБ «УКРГАЗБАНК», які працюють у сфері закупівлі товарів та послуг з США, отримали  можливість відкривати документарні акредитиви для короткострокових угод, строком до 1 року, а також отримати фінансування від US EXIM або банків-партнерів з США, терміном до 7 років. Сприяння розвитку економіки України та бізнесу своїх клієнтів, в тому числі в експортно-імпортних галузях економіки, є одним з важливих напрямків діяльності АБ «УКРГАЗБАНК».

Агентство звертає увагу, що АБ «УКРГАЗБАНК» вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Сума ліміту сягнула 80 млн. доларів США, що на 40 млн. доларів США більше, ніж попереднього разу. Таке збільшення ліміту відбулося на фоні виконання Банком планових показників, прибуткової діяльності та відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування. Підвищення ліміту торговельного фінансування дозволить АБ «УКРГАЗБАНК» збільшити підтримку та фінансування зовнішньоекономічних проектів, зокрема й в сегменті МСБ, та наростити строки фінансування до 5 років.

Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав ліміт фінансування у Експортно-кредитному агентстві Данії – EKF, який може бути використаний за угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій клієнтів Банку та їх датських контрагентів. На сьогодні для АБ «УКРГАЗБАНК» встановлено ліміт від EKF для короткострокових угод (до 2 років) з метою підтримки торговельних операцій клієнтів Банку, які здійснюють закупівлі товарів з Датського Королівства.

Агентство звертає увагу, що АБ «УКРГАЗБАНК» став учасником Фінансової ініціативи ООН з навколишнього середовища, а також нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» першим серед державних банків реалізував реформу корпоративного управління, створив систему  управління екологічними та соціальними ризиками, запровадив абсолютно нову для країни модель «Green banking». Успішна кооперація державного банку та IFC вже дозволила реалізувати більше 145 проектів у сфері чистої енергетики. Нині третина всіх проектів відновлюваної енергетики в Україні фінансується саме АБ «УКРГАЗБАНК». 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним капіталом та був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2019 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» була в 2,5 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, що вказує на те, що якість кредитного портфеля Банку є достатньо хорошою. Банк збільшив чистий комісійний дохід та наростив обсяг непроцентних доходів, а прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2019 року склав 346,976 млн. грн. Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com