Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


21/04/2020

21 квітня 2020 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за 2019 рік, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-березень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) коливався в межах від 5,616 млрд. грн. до 7,691 млрд. грн., демонструючи висхідний тренд. Станом на 01.04.2020 в порівнянні з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 6,61% і склав 7,691 млрд. грн., що в 38,5 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 11,77-15,99% та демонстрував неоднорідну динаміку. Впродовж вказаного періоду аналізу значення Н2 Банку із запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 в порівнянні з 02.01.2020 Н2 Банку виріс на 0,46 п.п. і склав 15,69%, що на 5,69 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) протягом 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 11,45% до 15,38%. Впродовж вказаного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, а також переважно був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.04.2020 Н3 Банку складав 14,56%, що на 7,56 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 7%.

Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, які засвідчили, що АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує показники нормативів Н2 та Н3 на достатньому рівні.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. При цьому Агентство вкотре нагадує про факт наявності у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 45,00% до 119,226 млрд. грн. При цьому, за вказаний період в активах Банку обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 14,15% до 38,835 млрд. грн., а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс в 3,32 рази і склав 46,615 млрд. грн. АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель цінних паперів, обсяг якого станом на 01.01.2020 склав 38,379 млрд. грн., з яких 29,212 млрд. грн. або 76,11% становили цінні папери, що рефінансуються НБУ, тобто високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику.

За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 22,45 п.п.: з 55,02% до 32,57%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку виросла на 2,76 п.п.: з 43,02% до 45,78%;

- частка кредитів фізичним особам (з врахуванням резервів) в кредитному портфелі знизилась на 0,26 п.п.: з 13,01% до 12,75%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.03.2020 складала 21,70%, що на 0,99 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2020. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.02.2020 середнє значення NPL по банківській системі України складало 51,03%, а частка NPL Банку становила 21,49% (тобто була в 2,4 рази меншою за середньо-ринковий показник), що вказує на те, що АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував якість кредитного портфеля на достатньо хорошому рівні.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в діапазоні 69,61- 89,01%, з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н6 Банку складав 81,19%, що на 21,19 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в межах від 103,78% до 235,21%, і переважно з великим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.04.2020 LCRвв Банку складав 224,01%, що було в 2,24 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 64,03-194,42%, з помітним запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.04.2020 LCRів Банку складав 170,74%, що на 70,74 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRів та LCRвв), які з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. Високі показники нормативів LCRвв LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 1,299 млрд. грн., що на 69,03% перевищило прибуток Банку за 2018 рік.

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» також продемонстрували зростання, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на динаміці прибутку Банку. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 0,16% і склав 3,216 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 40,63% до 1,070 млрд. грн.

Також Агентство підкреслює, що протягом останніх 8 кварталів АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує прибуткову діяльність на постійній основі. Зокрема, за підсумками четвертого кварталу 2019 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» сягнув 952,324 млн. грн., що в 2,79 рази перевищило обсяг прибутку Банку за четвертий квартал 2018 року.

Здатність АБ «УКРГАЗБАНК» генерувати і нарощувати ключові статті доходів та прибуток високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство високо оцінює співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFС) та Експортно-імпортним банком США (US EXIM) за кредитними договорами та угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій. Завдяки плідній співпраці з Експортно-імпортним банком США (US EXIM), клієнти АБ «УКРГАЗБАНК», які працюють у сфері закупівлі товарів та послуг з США, отримали  можливість відкривати документарні акредитиви для короткострокових угод, строком до 1 року, а також отримати фінансування від US EXIM або банків-партнерів з США, терміном до 7 років.

Агентство звертає увагу, що АБ «УКРГАЗБАНК» вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Сума ліміту сягнула 80 млн. доларів США, що на 40 млн. доларів США більше, ніж попереднього разу. Таке збільшення ліміту відбулося на фоні виконання Банком планових показників, прибуткової діяльності та відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування. Підвищення ліміту торговельного фінансування дозволить АБ «УКРГАЗБАНК» збільшити підтримку та фінансування зовнішньоекономічних проектів, зокрема й в сегменті МСБ, та наростити строки фінансування до 5 років.

Крім того, АБ «УКРГАЗБАНК» отримав ліміт фінансування у Експортно-кредитному агентстві Данії – EKF, який може бути використаний за угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій клієнтів Банку та їх датських контрагентів.

У рамках поглиблення співпраці з Німецько-українським фондом (НУФ) АБ «УКРГАЗБАНК» у грудні 2019 року підписав кредитну угоду на суму 95 млн. грн. за Програмою НУФ з підтримки фінансування малих та середніх підприємств. Метою Програми є підтримка інвестиційних проектів МСП за пріоритетними напрямами, зокрема фінансування виробництва, сільського господарства, готельно-ресторанного бізнесу та проектів з енергоефективності.

Також Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» став учасником Фінансової ініціативи ООН з навколишнього середовища, а також першим серед державних банків реалізував реформу корпоративного управління, створив систему  управління екологічними та соціальними ризиками, запровадив нову для країни модель «Green banking». Успішна кооперація державного банку та IFC вже дозволила реалізувати більше 145 проектів у сфері чистої енергетики. 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості основним та регулятивним капіталом. Банк був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи (Н6, LCRів та LCRвв), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.02.2020 була в 2,4 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України, що свідчить про підтримку Банком хорошої якості кредитного портфеля. За підсумками 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у обсязі 1,299 млрд. грн., що на 69,03% перевищило прибуток Банку за підсумками 2018 року. Також Агентство нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com