Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


24/06/2020

24 червня 2020 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2020 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в діапазоні від 5,616 млрд. грн. до 7,767 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була нерівномірною, але при цьому демонструвала висхідний тренд. Станом на 01.06.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 4,90% і склав 7,568 млрд. грн., що в 37,8 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) протягом періоду з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах 11,77- 16,43%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому Н2 Банку з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 порівняно з 02.01.2020 Н2 Банку виріс на 0,43 п.п. і склав 15,66%, що на 5,66 п.п. перевищило встановлене регулятором нормативне значення, але було на 6,51 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в рамках від 11,45% до 15,38%. Протягом вказаного періоду аналізу Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 14,76%, що на 7,76 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 1,13 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Крім того, Агентство вкотре нагадує про факт наявності у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 10,65% і склали 131,926 млрд. грн., а кредитний портфель Банку зменшився на 0,05% до 38,815 млрд. грн. Станом на 01.04.2020 портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» складав 50,648 млрд. грн., з яких 42,688 млрд. грн. або 84,28% становили цінні папери, що рефінансуються НБУ, які є високоліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику.

Структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 3,15 п.п.: з 32,57% до 29,42%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку виросла на 4,30 п.п.: з 45,78% до 50,08%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 0,03 п.п.: з 7,23% до 7,26%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.06.2020 зменшилась на 1,25 п.п.: з 20,71% до 19,46%. Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 01.05.2020 середнє значення NPL по банківській системі України складало 51,03%, а частка NPL Банку становила 19,41% (тобто була в 2,6 рази меншою за середньо-ринковий показник), що свідчить про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на достатньо хорошому рівні.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) коливався в межах 69,61- 89,01% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 84,26%, що на 24,26 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 6,72 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в діапазоні від 103,78% до 235,21%, і переважно з великим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 226,59%, що було в 2,27 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах 64,03-194,42% та з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 159,25%, що на 59,25 п.п. перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRів та LCRвв), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в розмірі 339,072 млн. грн., що в 6,25 разів або на 524,75% перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року.

Ключові статті доходів Банку також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» виріс на 21,76% до 881,077 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 26,04% і склав 284,602 млн. грн.

Крім того, Агентство звертає увагу, що протягом останніх 9 кварталів АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував прибуткову діяльність на постійній основі. Зокрема, за підсумками четвертого кварталу 2019 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» сягнув 952,324 млн. грн., що в 2,79 рази перевищило обсяг прибутку Банку за четвертий квартал 2018 року.

Фінансові результати, продемонстровані Банком в непростих економічних умовах діяльності, заслуговують на високу оцінку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Також Агентство звертає увагу на те, що АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує підтримувати зовнішньоекономічну діяльність своїх клієнтів та стабільно нарощує портфель угод торговельного фінансування. Так, за результатами першого кварталу 2020 року обсяг таких угод збільшився до понад 14 млрд. грн., що на 30% більше, ніж на початку січня. Основними складовими зростання портфеля торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» у першому кварталі поточного року стала підтримка таких угод від ЄБРР за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі), укладання еко-угод з торговельного фінансування для клієнтів, відкриття та використання нових «чистих» лімітів від іноземних банків та контрагентів, а також удосконалення діючих продуктів Банку, таких як митна гарантія, гарантія розстрочки оплати ПДВ, експрес гарантія без застави тощо. Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Сума ліміту сягнула 80 млн. доларів США, що на 40 млн. доларів США більше, ніж попереднього разу. Таке збільшення ліміту відбулося на фоні виконання Банком планових показників, прибуткової діяльності та відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (основним і регулятивним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. АБ «УКРГАЗБАНК» продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на достатньо хорошому рівні: частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку станом на 01.05.2020 була в 2,6 рази меншою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 339,072 млн. грн., що в 6,25 разів перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року. Крім того, Агентство нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com