Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


07/09/2020

7 вересня 2020 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перше півріччя 2020 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) коливався в межах 5,616-7,850 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 8,80% і станом на 03.08.2020 склав 7,850 млрд. грн., що в 39,2 разів перевищило встановлене НБУ для даного нормативу граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 11,77% до 16,43%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, значення Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, проте були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 порівняно з 02.01.2020 Н2 Банку виріс на 0,44 п.п. і склав 15,67%, що на 5,67 п.п. перевищило встановлений регулятором граничний рівень, але було на 5,85 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 11,45-15,51% та демонстрував нерівномірну динаміку. При цьому, протягом зазначеного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 15,51%, що на 8,51 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 0,13 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. Водночас Агентство вкотре підкреслює факт наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АБ «УКРГАЗБАНК» виросли на 24,23% до 148,003 млрд. грн., тоді як кредитний портфель Банку зменшився на 2,60% до 37,970 млрд. грн. Портфель цінних паперів АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2020 складав 64,594 млрд. грн. або 43,64% активів Банку, і при цьому його структура на 97,70% була сформована з високоліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: ОВДП (44,311 млрд. грн. або 68,60%), депозитних сертифікатів, емітованих НБУ (11,009 млрд. грн. або 17,04%), державних боргових цінних паперів США (5,427 млрд. грн. або 8,40%) та облігацій Державної іпотечної установи (2,364 млрд. грн. або 3,66%). Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.07.2020 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 42,243 млрд. грн., що займало 28,54% активів Банку.

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку зменшилась на 7,06 п.п.: з 32,72% до 25,66%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку виросла на 4,26 п.п.: з 45,61% до 49,87%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 0,26 п.п.: з 7,20% до 7,46%.

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.08.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшилась на 1,32 п.п. до 19,39%. Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.07.2020 середнє значення NPL по банківській системі України складало 50,21%, а частка NPL Банку становила 18,95%, тобто була в 2,6 рази меншою за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок липня 2020 року 72,18% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля Банку становила 25,66%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 69,61% до 90,57%. Динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, при цьому його значення з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 87,28%, що на 27,28 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, і було лише на 1,51 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах 103,78-247,36%, і переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 247,36%, що було в 2,47 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні 64,03-194,42% та з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 174,22%, що на 74,22 п.п. перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. Агентство вкотре нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 437,182 млн. грн., що на 58,41% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2019 року.

При цьому, ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 5,77% і склав 1,442 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 18,65% до 555,811 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу на те, що АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував прибуткову діяльність на постійній основі впродовж 9 кварталів поспіль. Агентство нагадує, що за підсумками четвертого кварталу 2019 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» сягнув 952,324 млн. грн., що в 2,79 рази перевищило обсяг прибутку Банку за четвертий квартал 2018 року.

Таким чином, незважаючи на вплив карантинних обмежень, за підсумками першого півріччя 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» згенерував вагомий обсяг прибутку, продемонструвавши високий темп його приросту в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, що в поточних макроекономічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Також Агентство звертає увагу на те, що під час карантину АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує активно підтримувати український бізнес, і станом на початок серпня поточного року профінансував чверть усіх кредитів президентської програми «5-7-9%» на суму понад 500 млн. грн. (500 підприємців отримали кредити на розвиток свого бізнесу). Загалом, клієнтами АБ «УКРГАЗБАНК» є 2,2 мільйони українців, з початку 2020 року до Банку приєдналися ще понад 100 тисяч клієнтів.

Крім того, Агентство нагадує про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує підтримувати зовнішньоекономічну діяльність своїх клієнтів та стабільно нарощує портфель угод торговельного фінансування. Так, за результатами першого кварталу 2020 року обсяг таких угод збільшився до понад 14 млрд. грн., що на 30% більше, ніж на станом початок січня. Основними складовими зростання портфеля торговельного фінансування АБ «УКРГАЗБАНК» у першому кварталі поточного року стала підтримка таких угод від ЄБРР за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі), укладання еко-угод з торговельного фінансування для клієнтів, відкриття та використання нових «чистих» лімітів від іноземних банків та контрагентів, а також удосконалення діючих продуктів Банку, таких як митна гарантія, гарантія розстрочки оплати ПДВ, експрес гарантія без застави тощо. Агентство нагадує, що АБ «УКРГАЗБАНК» вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Сума ліміту сягнула 80 млн. доларів США, що на 40 млн. доларів США більше, ніж попереднього разу. Таке збільшення ліміту відбулося на фоні виконання Банком планових показників, прибуткової діяльності та відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (основним і регулятивним) та ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок липня 2020 року 72,18% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля Банку становила 25,66% (при цьому частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку була в 2,6 рази меншою за середньо-ринковий показник). Незважаючи на вплив карантинних обмежень, за підсумками першого півріччя 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» згенерував вагомий обсяг прибутку (437,182 млн. грн.), продемонструвавши високий темп його приросту (+58,41%) в порівнянні з першим півріччям 2019 року, що в поточних макроекономічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку. Також Агентство нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 07.09.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com