Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


02/07/2021

2 липня 2021 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2021 року, а також статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

  Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) коливався в межах від 7,171 млрд грн до 8,483 млрд грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 0,59% і станом на 01.06.2021 його обсяг склав 8,451 млрд грн, що в 42,26 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення.

   Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні від 13,16% до 16,80%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, показники Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але при цьому були меншими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 16,29%, що на 6,29 п.п. перевищувало встановлене регулятором мінімальне значення, але було на 6,35 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках від 13,05% до 16,68%. Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично був вищим за середні  показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 16,18%, що на 9,18 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 0,58 п.п. менше за середньо-ринкове значення даного нормативу.

 Отже, на думку Агентства, станом на початок червня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство вкотре звертає увагу на факт наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів, - що додатково сприяє його стабільності та надійності як фінансового партнера на ринку банківських послуг.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 8,39% до 130,733  млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку скоротився на 4,23% до 45,509 млрд грн. Портфель цінних паперів (інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2021 складав 58,007 млрд грн або 44,37% активів Банку, при цьому його обсяг на 88,93% був сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України. Крім того, станом на 01.04.2021 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 23,654 млрд грн, що займало 18,09% активів Банку.

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 - частка кредитів в активах Банку виросла на 1,51 п.п.: з 33,30% до 34,81%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 1,49 п.п.: з 57,36% до 55,87%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 0,90 п.п.: з 6,71% до 7,61%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.05.2021 виросла на 0,23 п.п.: з 15,22% до 15,45%. Водночас Агентство звертає увагу, що станом на 01.05.2021 середнє значення NPL по банківській системі України складало 41,57%, тобто частка NPL Банку була в 2,69 рази меншою за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок квітня 2021 року 57,55% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, тоді як частка кредитного портфеля Банку становила 34,81%. При цьому показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.05.2021 був у 2,69 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) коливався в межах 71,54-90,57% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 77,72%, що на 17,72 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 12,81 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні від 197,54% до 247,36%, і істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 197,54%, що було на 97,54 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в рамках 123,99-178,39%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку складав 132,03%, що на 32,03 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.06.2021 складав 144,14%, що на 64,14 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був достатньо добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 244,058 млн грн, що на 28,02% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

При цьому, ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 35,00% до 1,189 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 18,31% і склав 336,722 млн грн.

Ключовим фактором тиску на прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» стало зростання обсягу витрат за кредитними збитками в 5,51 рази: з 109,480 млн грн за підсумками першого кварталу 2020 року до 602,787 млн грн за підсумками першого кварталу 2021 року.

Загалом, Агентство позитивно оцінює фінансовий результат Банку та динаміку ключових статей його доходів з огляду на триваючий карантин та складні умови діяльності.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

    Агентство нагадує про те, що 25 січня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка є підрозділом Групи Світового банку, підписали кредитну угоду, за якою Банк отримує позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі Банку.  

Також Агентство звертає увагу на те, що в червні 2021 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав Банку кредит для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в Україні. Кошти кредиту ЄБРР на суму до еквівалента €25 млн у гривні призначені для видачі кредитів місцевим компаніям на модернізацію технологічних процесів та обладнання, а також упровадження належних підходів у сфері охорони праці та здоров’я. Не менше 70% кредиту буде спрямовано на фінансування інвестицій у “зелені” технології. Станом на березень 2021 року екопроєкти, зокрема з відновлюваної енергетики та енергоефективної модернізації, складали майже 35% кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК», який є драйвером «зеленого» фінансування та розвитку екологічної свідомості в Україні. 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок квітня 2021 року 57,55% активів АБ «УКРГАЗБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля Банку становила 34,81% (при цьому частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.05.2021 була в 2,69 рази меншою за середнє значення NPL по банківській системі України). За підсумками першого кварталу 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 244,058 млн грн, що на 28,02% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, за вказаний період аналізу ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрували позитивну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 35,00% до 1,189 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 18,31% і склав 336,722 млн грн. З огляду на триваючі карантинні обмеження, фінансовий результат Банку та динаміка ключових статей його доходів позитивно оцінюються Агентством. Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стабільності Банку.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 02.07.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com