Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


30/08/2021

30 серпня 2021 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перше півріччя 2021 року, а також статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в діапазоні 7,171-9,225 млрд грн та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання показників. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 9,81% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 9,225  млрд грн, що в 46,13 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в межах 13,16-18,86% та переважно з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але при цьому був меншим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 18,86%, що на 8,86 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,86 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках від 13,05% до 18,03%. Динаміка Н3 Банку була різноспрямованою, але при цьому його показники на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також періодично були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 18,03%, що на 11,03 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 2,33 п.п. більше за середньо-ринковий показник даного нормативу. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, Агентство вкотре підкреслює факт наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 12,01% і склали 125,570 млрд грн, а обсяг кредитного портфеля Банку скоротився на 1,75% до 46,685 млрд грн. Портфель цінних паперів (інвестицій, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2021 складав 45,893 млрд грн або 36,55% активів Банку, а його обсяг на 93,99% був сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України. Крім того, станом на 01.07.2021 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів складав 29,545 млрд грн, що займало 23,53% активів Банку.

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 в структурі активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка кредитів в активах Банку виросла на 3,88 п.п.: з 33,30% до 37,18%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 6,42 п.п.: з 57,36% до 50,94%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку збільшилась на 2,06 п.п.: з 6,71% до 8,77%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 виросла на 2,14 п.п. і склала 17,36%. При цьому, Агентство відмічає, що станом на 01.07.2021 середнє значення NPL по банківській системі України складало 39,09%, тобто частка NPL Банку була в 2,25 рази меншою за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок липня 2021 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» були добре диверсифікованими: 57,88% активів Банку складали високоліквідні інструменти, що характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля становила 37,18%. При цьому показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2021 був у 2,25 рази меншим за середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в діапазоні 71,54-90,57% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 81,13%, що на 21,13 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну позначку, але було на 8,42 п.п. менше за середньо-ринкове значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах від 189,49% до 247,36%, та практично на постійній основі більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 191,55%, що було на 91,55 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в рамках 123,99-178,39%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 135,03%, що на 35,03 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.08.2021 складав 150,67%, що на 70,67 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

Отже, на думку Агентства, станом на початок серпня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток в обсязі 726,429 млн грн, що на 66,16% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. 

Ключові статті доходів АБ «УКРГАЗБАНК» стали основним чинником позитивної динаміки прибутку, продемонструвавши хороші темпи приросту за вказаний період аналізу. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 72,60% до 2,490 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 25,04% і склав 694,995 млн грн. 

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» продемонстрував хорошу ефективність діяльності, що засвідчив вагомий обсяг прибутку та високий темп його зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, завдяки висхідній динаміці ключових статей доходів, що в умовах триваючого карантину високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

     Агентство нагадує, що в червні 2021 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав Банку кредит для підтримки мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в Україні. Кошти кредиту ЄБРР на суму до еквівалента €25 млн у гривні призначені для видачі кредитів місцевим компаніям на модернізацію технологічних процесів та обладнання, а також упровадження належних підходів у сфері охорони праці та здоров’я. Не менше 70% кредиту буде спрямовано на фінансування інвестицій у “зелені” технології. Станом на березень 2021 року екопроєкти, зокрема з відновлюваної енергетики та енергоефективної модернізації, складали майже 35% кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК», який є драйвером «зеленого» фінансування та розвитку екологічної свідомості в Україні.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок липня 2021 року портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був достатньо добре диверсифікованим: 57,88% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля становила 37,18% (при цьому частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.07.2021 була в 2,25 рази меншою за середнє значення NPL по банківській системі України). За підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року АБ «УКРГАЗБАНК» суттєво наростив ключові статті своїх доходів, що спричинило суттєвий приріст прибутку Банку. Так, чистий процентний дохід Банку виріс на 72,60% до 2,490 млрд грн, чистий комісійний дохід збільшився на 25,04% і склав 694,995 млн грн, а прибуток показав приріст на 66,16% і сягнув обсягу в 726,429 млн грн. На думку Агентства, продемонстрована АБ «УКРГАЗБАНК» висока динаміка приросту ключових статей доходів та прибутку свідчить про хорошу ефективність його діяльності, що в умовах триваючого карантину заслуговує на високу оцінку. Крім того, Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу АТ АБ "Укргазбанк" із статистичними показними - 30.08.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com