Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


04/06/2019

4 червня 2019 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перший квартал 2019 року, а також висновками, зробленими в результаті аналізу статистичної звітності Банку за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 5,101-6,582 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку продемонструвала впевнено зростаючий тренд. Станом на 02.05.2019 Н1 Банку склав 6,582 млрд. грн., що в 33 рази перевищило встановлену НБУ граничну відмітку на рівні 200 млн. грн. За період з 02.01.2019 по 02.05.2019 регулятивний капітал Банку виріс на 14,90%.

Протягом періоду з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) коливався в межах від 10,92% до 15,30%. Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу з запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але при цьому був менше за середні показники Н2 по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку склав 14,64%, що на 4,64 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 1,57 п.п. менше ніж середньоринковий показник.

Таким чином, АБ «УКРГАЗБАНК» продовжує підтримувати хороший рівень забезпеченості регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів. Також Агентство вкотре нагадує про наявність у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2019 в порівнянні з 01.01.2019 кредитний портфель АБ «УКРГАЗБАНК» зменшився на 8,93%: з 45,237 млрд. грн. до 41,196 млрд. грн.

За період з 01.01.2019 по 01.04.2019 в структурі активів та кредитного портфеля Банку відбулися наступні зміни:

-        частка кредитів в активах Банку зменшилась на 8,92 п.п.: з 54,92% до 46,00%;

-        частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зросла на 5,27 п.п.: з 43,07% до 48,34%;

- частка кредитів фізичним особам в кредитному портфелі зросла на 0,86 п.п.: з 13,01% до 13,87%.

На фоні зменшення кредитного портфеля зростання на 44,34% продемонстрував портфель інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, який був на 98,47% сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ. Також на 19,33% виріс обсяг грошових коштів та їх еквівалентів. Таким чином, станом на 01.04.2019р. 48,5% активів Банку було сформовано за рахунок високоліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2019 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку зросла з 17,00% до 19,54%. Незважаючи на зростання, частка NPL Банку була в 2,7 рази меншою за середньоринковий показник NPL (який станом на 01.04.2019 склав 53,34%), що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК».

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н4) коливався в діапазоні від 28,12% до 85,96%. Протягом вказаного періоду Банк підтримував помітний запас по відношенню до встановленого НБУ граничного значення та періодично перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 79,25%, що було на 59,25 п.п. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення, та на 9,29 п.п. перевищило середній показник даного нормативу по банківській системі України.

В період з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив поточної ліквідності Банку (Н5) коливався в межах від 47,78% до 99,19%. Таким чином, протягом вказаного періоду Банк сформував та підтримував помітний запас за нормативом Н5 по відношенню до встановленого НБУ граничного значення, але при цьому Н5 був нижче середньоринкових показників. Станом на 02.05.2019 норматив поточної ліквідності АБ «УКРГАЗБАНК» (Н5) склав 83,44%, що на 43,44 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, але на 16,81 п.п. було менше середнього значення даного нормативу по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період с 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 62,64-83,96%. Протягом  вказаного періоду Н6 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був менше середніх показників Н6 по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку склав 79,38%, що на 19,38 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Таким чином, протягом 2018 року та січня–квітня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» сформував та підтримував оптимальний запас ліквідності у відповідності до масштабів своєї діяльності: всі три нормативи ліквідності Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували  встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» отримав прибуток у сумі 54,273 млн. грн., що практично відповідає прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2018 року, який склав 54,201 млн. грн.

В першому кварталі 2019 року Банк продовжив генерувати вагомі обсяги ключових статей доходів, але їх динаміка в порівнянні з тим же періодом 2018 року була різноспрямованою. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 6,03% до 723,634 млн. грн., чистий комісійний дохід виріс на 51,09% до 225,805 млн. грн., а обсяг непроцентних доходів збільшився в 1,9 рази до відмітки в 470,351 млн. грн.

Агентство позитивно оцінює фінансовий результат діяльності АБ «УКРГАЗБАНК» за перший квартал 2019 року і нагадує, що останні 16 кварталів були для Банку прибутковими. Здатність Банку на постійній основі генерувати та нарощувати ключові статі своїх доходів заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Також Агентство нагадує, що Міністерство фінансів України, IFC і АБ «УКРГАЗБАНК» почали процедуру Due Diligence для входження в капітал Банку. Це стало можливим завдяки успішному виконанню АБ «УКРГАЗБАНК» і Міністерством фінансів України умов підписаного тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) Банку.

АБ «УКРГАЗБАНК» першим серед державних банків реалізував реформу корпоративного управління, створив систему  управління екологічними та соціальними ризиками, запровадив абсолютно нову для країни модель «Green banking». Успішна кооперація державного банку та IFC вже дозволила реалізувати більше 145 проектів у сфері чистої енергетики.

Агентство високо оцінює співпрацю АБ «УКРГАЗБАНК» з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFС) та Експортно-імпортним банком США (US EXIM) за кредитними договорами та угодами фінансування зовнішньоекономічних торговельних операцій. Така співпраця сприяє росту кредитної активності Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АБ «УКРГАЗБАНК» підтримував хороший рівень забезпеченості регулятивним капіталом та ліквідністю, про що свідчили відповідні нормативи, значення яких із запасом перевищували встановлені НБУ граничні показники. Банк продовжує генерувати вагомі обсяги доходів та демонструє прибуткову діяльність протягом останніх 16 кварталів. За підсумками першого кварталу 2019 року прибуток Банку склав 54,273 млн. грн. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитах Банку була в 2,7 рази меншою за середньоринковий показник NPL, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК». Також Агентство нагадує про наявність у Банку високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com