Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


26/06/2020

26 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2019 рік і січень-травень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) коливався в діапазоні 200,022-243,002 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 01.06.2020 Н1 Банку складав 202,818 млн. грн., що на 4,29% менше, ніж станом на 02.01.2020. Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу Н1, проте його показники час від часу впритул наближались до встановленого регулятором граничного значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 26,08% до 45,93%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н2 Банку складав 29,45%, що на 19,45 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та було на 7,28 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в діапазоні від 24,25% до 42,31%. Протягом зазначеного періоду Н3 Банку з вагомим запасом перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 27,58%, що на 20,58 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 11,69 п.п. більше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Крім того, Агентство нагадує про результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), якими було підтверджено, що АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, що продемонстрували показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3). При цьому Агентство вкотре підкреслює, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зменшились на 124,643 млн. грн. або на 12,01%: з 1,038 млрд. грн. до 913,176 млн. грн. При цьому в структурі активів Банку за вказаний період відбулися наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 22,74% і склав 275,373 млн. грн., а його частка в активах Банку зменшилась на 4,18 п.п.: з 34,34% до 30,16%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 13,99% і склав 131,102 млн. грн., а їхня частка в активах Банку збільшилась на 3,28 п.п.: з 11,08% до 14,36%;

- інвестиції Банку в цінні папери зменшились на 23,29% (до 169,014 млн. грн.), а їхня частка скоротилась на 2,72 п.п.: з 21,23% до 18,51%. Станом на 01.04.2020 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ.

Отже, станом на початок квітня 2020 року 32,87% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, при цьому частка кредитного портфеля Банку зменшилась до 30,16%.

Частка NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом періоду з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливалась в межах 15,68-35,67%, демонструючи нерівномірну динаміку. Станом на 01.05.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 2,23 п.п. (з 19,94% до 17,71%), тоді як середній показник NPL по банківській системі України виріс на 1,05 п.п. (з 49,98% до 51,03%). Таким чином, станом на початок травня 2020 року рівень NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був у 2,9 рази нижчим за середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) коливався в межах 60,95-97,10% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Протягом вказаного періоду Н6 Банку з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але переважно був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н6 Банку склав 61,54%, що на 1,54 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 29,44 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в діапазоні від 192,21% до 2574,41%, і переважно на постійній основі (крім 01.02.2020) в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 454,54%, що в 4,5 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  протягом періоду з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 368,26% до 2539,77%, і на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 605,02%, що було в 6,1 разів більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток у розмірі 205 тис. грн., тоді як за підсумками першого кварталу 2019 року Банк показав збиток в обсязі 4,561 млн. грн.

Ключові статті доходів Банку за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року продемонстрували низхідну динаміку. Так, чистий процентний дохід зменшився на 20,05% до 6,736 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 0,34% до 6,990 млн. грн.

При цьому Агентство нагадує, що діяльність АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в другому, третьому та четвертому кварталах 2019 року була прибутковою.

Таким чином, здатність Банку підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством, хоча розмір прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» поки є несуттєвим.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Станом на початок червня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3). При цьому Агентство вкотре підкреслює, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 205 тис. грн., тоді як за підсумками першого кварталу 2019 року Банк показав збиток. Здатність АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в непростих макроекономічних умовах підтримувати прибуткову діяльність заслуговує на позитивну оцінку, хоча розмір прибутку Банку  поки є несуттєвим.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com