Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


07/12/2022

       7 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2022 року, регулярною та особливою? інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-листопад 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-листопада 2022 року коливався в межах від 183,704 млн грн до 237,003 млн грн. Агентство зазначає, що в період з 03.05.2022 по 31.05.2022 АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» допустив порушення нормативного значення Н1, встановленого регулятором на рівні 200 млн грн. При цьому, Агентство акцентує увагу на тому, що НБУ задекларував намір не вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. Починаючи з 01.06.2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повернув показник регулятивного капіталу до нормативних вимог НБУ, таким чином усунувши порушення, допущені раніше. Станом на 01.12.2022 Н1 Банку склав 208,357 млн грн, що на 8,357 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.12.2022 коливався в діапазоні 24,39–32,85% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2022 Н2 Банку складав 30,12%, що в 3,01 раза перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором в розмірі 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-листопада 2022 року коливався в межах від 20,94% до 30,06%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2022 Н3 Банку складав 23,39%, що в 3,34 раза перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%.

     Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок грудня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу на дуже високому рівні, про що свідчать їхні значення, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, а також були вищими за середні рівні цих нормативів по банківській системі України. При цьому, Агентство зазначає, що запас за нормативом Н1 Банку станом на початок грудня 2022 року був незначним.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.10.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зменшились на 6,97%: з 1,725 млрд грн до 1,604 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 змінилась наступним чином:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 30,55% і склав 386,354 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 8,18 п.п.: з 32,26% до 24,08%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 8,56% і склав 67,389 млн грн, а їхня частка в активах Банку виросла на 0,60 п.п.: з 3,60% до 4,20%;

- інвестиції Банку в цінні папери зменшились на 3,64% і склали 915,819 млн грн, а їхня частка в активах виросла на 1,97 п.п.: з 55,11% до 57,08% (станом на 01.10.2022 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з ОВДП та з депозитних сертифікатів НБУ).

Таким чином, станом на початок жовтня 2022 року 61,28% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були представлені високоліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

       Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в діапазоні від 6,40% до 20,37%. Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL в кредитах Банку виросла на 7,01 п.п. (з 7,51% до 14,52%), а середній показник NPL по банківській системі України збільшився на 3,81 п.п. (з 31,61% до 35,42%). Отже, станом на початок жовтня 2022 року кредитний портфель АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» характеризувався хорошою якістю: частка NPL в кредитному портфелі Банку була у 2,44 раза меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.12.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 103,24% до 142,00%. Станом на 01.12.2022 NSFR Банку склав 114,62%, що на 24,62 п.п. перевищило граничне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні менше 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2021 по 01.12.2022 коливався в діапазоні від 106,37% до 512,50%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2022 LCRвв Банку складав 303,96%, що в 3,04 раза перевищувало встановлений регулятором граничний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.12.2022 коливався в межах від 119,43% до 1008,20%, та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.12.2022 LCRів Банку склав 444,09%, що в 4,44 раза перевищило нормативний показник, встановлений регулятором.

   Отже, станом на початок грудня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Зокрема, коефіцієнти LCRвв та LCRів були в декілька разів вищими за встановлені НБУ граничні значення, а NSFR з помітним запасом перевищував встановлений регулятором граничний показник.

 

Дохідність операцій

   За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав збиток обсязі 7,058 млн грн, в той час як за дев’ять місяців 2021 року прибуток Банку становив 0,848 млн грн.

 При цьому, ключові статті доходів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продемонстрували зниження. Зокрема, за підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 46,64% до 26,8 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 52,11% і склав 21,164 млн грн.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

Узагальнення

   Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок грудня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Водночас Агентство зазначає, що запас за нормативом Н1 Банку в аналізованому періоді був невеликим, що в умовах несприятливих обставин призвело до порушення вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу в травні 2022 року. Проте починаючи з червня 2022 року Н1 Банку відповідає нормативним вимогам НБУ. Зокрема, станом на 01.12.2022 Н1 Банку складав 208,357 млн грн, що на 8,357 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

   Станом на початок грудня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнти LCRвв та LCRів Банку були в декілька разів вищими за встановлені НБУ граничні значення, а NSFR з вагомим запасом перевищував встановлений регулятором граничний показник. За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав збиток в обсязі 7,058 млн грн. Проте чистий процентний та чистий комісійний доходи Банку в першому півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року знизились на 46,64% та на 52,11% відповідно.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 07.12.2022

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com