Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


27/06/2024

27 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, регулярною та особливою? інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2023 рік та за січень-травень 2024 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах від 192,172 млн грн до 252,660 млн грн. Агентство зазначає, що в березні 2023 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» допустив тимчасове порушення нормативного значення Н1, встановленого регулятором на рівні 200 млн грн. При цьому, Агентство акцентує увагу на тому, що НБУ задекларував намір не вживати заходів впливу до банків за недотримання вимог до капіталу та ліквідності під час воєнного стану. Від початку 2024 року регулятивний капітал Банку виріс на 1,52% і станом на 01.06.2024 склав 205,483 млн грн, що на 5,483 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівня 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні 26,57%–35,22% та на постійній основі не лише в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але і був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2024 Н2 Банку складав 26,61%, що в 2,66 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 10%, а також було на 7,54 п.п. більше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2023 року та січня-травня 2024 року коливався в межах від 17,02% до 27,22%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2024 Н3 Банку складав 17,02%, що в 2,43 раза перевищувало граничну позначку, встановлену регулятором на рівні 7%, та на 5,26 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

   Таким чином, впродовж періоду аналізу та станом на початок травня 2024 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу на дуже високому рівні. Зокрема, Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, але й були вищими за середні рівні цих нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зменшились на 14,35%: з 3,308 млрд грн до 2,834 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 змінилась наступним чином:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 9,58% і склав 308,465 млн грн, а їх частка в активах Банку виросла на 0,58 п.п.: з 10,31% до 10,89%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 47,86% і склав 286,957 млн грн, а їх частка в активах Банку виросла на 4,26 п.п.: з 5,87% до 10,13%;

- інвестиції Банку в цінні папери зменшились на 20,84% до 2,033 млрд грн, а їх частка в активах знизилась на 5,88 п.п.: з 77,61% до 71,73%. Станом на 01.04.2024 портфель цінних паперів Банку був повністю сформований з ОВДП (58,26% портфеля) та з депозитних сертифікатів НБУ(41,74% портфеля).

Таким чином, станом на початок 2024 року 81,85% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» були представлені високоліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

   Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 виросла на 0,29 п.п. до 11,68%. При цьому, станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була в 3,09 раза меншою ніж середній рівень NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.06.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 110,05% до 494,52%. Станом на 01.06.2024 NSFR Банку становив 458,50%, що в 4,59 раза перевищило граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2023 по 01.06.2024 коливався в діапазоні від 186,14% до 785,66%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2024 LCRвв Банку складав 700,51%, що в 7,01 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.06.2024 коливався в межах від 147,39% до 787,26%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2024 LCRів Банку склав 147,39%, що в 1,47 раза перевищило нормативний показник, встановлений регулятором. 

    Отже, станом на початок червня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі значення відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні показники.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками першого кварталу 2024 року склав 17,118 млн грн, що в 6,75 разів перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 року. 

    Суттєвому зростанню прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в аналізованому періоді сприяло майже двократне збільшення чистого процентного доходу Банку, а також наявність чистого прибутку від розформування резервів. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року чистий процентний дохід Банку виріс на 95,10% до 35,615 млн грн. При цьому, чистий комісійний дохід Банку знизився на 20,13% до 10,587 млн грн.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Банк є універсальною фінансовою установою зі 100% українським капіталом, що надає клієнтам повний спектр банківських послуг. Станом на 01.06.2024 регіональна мережа Банку складалась з 13 відділень у 7 регіонах України.

 

Узагальнення

Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок червня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на дуже високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були суттєво вищими за середні рівні відповідних нормативів по банківській системі України. Проте рівень запасу за нормативом Н1 був незначним: Н1 Банку станом на 01.06.2024 становив 205,483 млн грн, збільшившись від початку 2024 року на 1,52%. Станом на початок червня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був дуже добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнти NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Станом на 01.04.2024 року активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах Банку ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП і депозитні сертифікати НБУ) становила 81,85%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була в 3,09 раза меншою за середньо-ринковий рівень NPL і складала 11,68%.

За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виріс в 6,75 разів до 17,118 млн грн, чистий процентний дохід збільшився в 1,95 раза до 35,615 млн грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 20,13% до 10,587 млн грн. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 27.06.2024

 

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com