Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


21/08/2020

21 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2019 рік і січень-липень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 200,022 млн. грн. до 243,002 млн. грн. Динаміка регулятивного капіталу Банку (Н1) була різноспрямованою, при цьому АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу Н1, але його показники час від часу впритул наближались до встановленого регулятором граничного значення на рівні 200 млн. грн. За період з 02.01.2020 по 03.08.2020 Н1 Банку зменшився на 2,79% і склав 206,006 млн. грн., що на 6,006 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні 26,08-45,93% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 29,10%, що на 19,10 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення та було на 7,58 п.п. вище за середньоринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках від 24,25% до 42,31%. Динаміка Н3 Банку була нерівномірною, при цьому його значення з вагомим запасом перевищували як встановлений НБУ граничний рівень, так і середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 27,22%, що на 20,22 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку та було на 11,84 п.п. вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. При цьому Агентство вкотре підкреслює, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» зменшились на 123,111 млн. грн. або на 11,86%: з 1,038 млрд. грн. до 914,708 млн. грн. За вказаний період аналізу структура активів Банку зазнала наступних змін:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 12,39% і склав 312,268 млн. грн., а його частка в активах Банку знизилась на 0,20 п.п.: з 34,34% до 34,14%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 31,88% і склав 78,313 млн. грн., а їхня частка в активах Банку знизилась на 2,52 п.п.: з 11,08% до 8,56%;

- інвестиції Банку в цінні папери зменшились на 17,33% (до 212,438 млн. грн.), а їхня частка скоротилась на 1,54 п.п.: з 24,76% до 23,22%. Станом на 01.07.2020 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з державних облігацій України.

Таким чином, станом на початок липня 2020 року 31,78% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а частка в активах кредитного портфеля Банку становила 34,14%.

Показник NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.07.2020 коливався в діапазоні 13,95-35,67% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 5,99 п.п. (з 19,94% до 13,95%), тоді як середній показник NPL по банківській системі України за цей час виріс на 0,23 п.п. (з 49,98% до 50,21%). Отже, станом на початок липня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 3,6 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні 60,95-97,10% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі перевищували встановлене НБУ граничне значення, але переважно були меншими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 68,26%, що на 8,26 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 20,53 п.п. менше за середнє значення Н6 по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в межах від 192,21% до 2574,41%, і переважно на постійній основі (крім 01.02.2020) в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 619,81%, що в 6,2 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в рамках від 368,26% до 2539,77%, та на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 1216,56%, що в 12,2 разів перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року рівень забезпеченості АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» ліквідністю був достатнім, про що свідчать відповідні нормативи Банку. Агентство вкотре нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток в обсязі 3,872 млн. грн. На фінансовий результат Банку вплинула низхідна динаміка ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 24,84% до 12,649 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 2,67% до 13,139 млн. грн.

При цьому Агентство нагадує, що за підсумками першого кварталу 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток у розмірі 205 тис. грн. Також Агентство звертає увагу, що діяльність Банку в другому, третьому та четвертому кварталах 2019 року була прибутковою.

На думку Агентства, фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на дію карантинних обмежень, що відобразилось на поточній макроекономічній ситуації в Україні загалом та на показниках банківської системи зокрема.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Станом на початок серпня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високому рівні, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3). Водночас Агентство вкотре підкреслює, що сформований Банком запас за нормативом Н1 залишається невеликим. Рівень забезпеченості ліквідністю АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатнім: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток в обсязі 3,872 млн. грн. На думку Агентства, фінансовий результат Банку був очікуваним з огляду на дію карантинних обмежень, що відобразилось на поточній макроекономічній ситуації в Україні загалом та на показниках банківської системи зокрема.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 21.08.2020

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com