Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


06/04/2021

        6 квітня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за 2020 рік, регулярною та особливою інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік і за січень-лютий 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах від 200,022 млн. грн. до 238,757 млн. грн. При цьому, Агентство зазначає, що впродовж зазначеного періоду аналізу Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу Н1, але його значення переважно коливались навколо відмітки в 200 млн. грн. (встановленого регулятором граничного показника). Станом на 01.03.2021 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 3,42% і склав 204,671 млн. грн., що на 4,671 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 22,74-32,85% та демонстрував нерівномірну динаміку. При цьому, Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 32,85%, що на 22,85 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 10,49 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках 21,62-30,34%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 30,06%, що на 23,06 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 14,11 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

     Отже, станом на початок березня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що сформований Банком запас за нормативом мінімального обсягу регулятивного капіталу (Н1) залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до даного нормативу.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 18,49%: з 1,038 млрд. грн. до 1,230 млрд. грн. При цьому, в структурі активів Банку за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 відбулися наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 11,80% і склав 398,497 млн. грн., а їх частка в активах Банку зменшилась на 1,94 п.п.: з 34,34% до 32,40%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 36,47% і склав 73,036 млн. грн., а їхня частка в активах Банку знизилась на 5,14 п.п.: з 11,08% до 5,94%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли на 72,87% і склали 221,078 млн. грн., а їхня частка збільшилась на 11,36 п.п.: з 24,76% до 36,12%. Станом на 01.01.2021 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з цінних паперів, що рефінансуються НБУ, та з депозитних сертифікатів НБУ.

Отже, станом на початок 2021 року 42,06% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а частка кредитного портфеля в активах Банку становила 32,40%.

       Показник NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливався в діапазоні 10,16-22,53%. Станом на 01.02.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 0,43 п.п.: з 19,94% до 20,37%. При цьому, станом на 01.02.2021 середній показник NPL по банківській системі України складав 43,11%. Таким чином, станом на початок лютого 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 2,1 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

    Впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) коливався в діапазоні 60,15-80,20% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був значно меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 60,98%, що лише на 0,98 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 26,81 п.п. нижче за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах 145,41-829,75% і переважно на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені регулятором граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 224,36%, що в 2,2 рази перевищувало встановлений НБУ граничний показник на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в рамках від 469,76% до 1510,94%, на постійній основі в декілька разів перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 554,77%, що в 5,5 разів перевищувало встановлений НБУ нормативний показник на рівні 100%.

      Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував показники нормативів LCRвв та LCRів на високому рівні, Але при цьому Агентство звертає увагу на те, що норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був впритул наближений до встановленої регулятором мінімальної відмітки (в 60%), що, в свою чергу, несе у собі ризик невиконання даного нормативу.

 

Дохідність операцій

   За підсумками 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 1,245 млн. грн., що на 19,93% більше прибутку Банку, отриманого за підсумками 2019 року.

 При цьому, ключові статті доходів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за вказаний період аналізу продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід Банку зменшився на 9,95% (з 38,285 млн. грн. до 34,474 млн. грн.), а чистий комісійний дохід виріс на 17,16% (з 28,023 млн. грн. до 32,831 млн. грн.).

  Отже, на думку Агентства, за підсумками 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав хороший фінансовий результат, враховуючи суттєвий тиск на його діяльність об’єктивних факторів, пов’язаних зі зниженням ділової активності в країні у зв’язку із триваючим карантином. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

 На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Станом на початок березня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що сформований Банком запас за нормативом мінімального обсягу регулятивного капіталу (Н1) залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до даного нормативу. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах, про що свідчать показники нормативів LCRвв та LCRів, значення яких Банк підтримував на високому рівні. Водночас Агентство звертає увагу на те, що норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був впритул наближений до встановленої регулятором граничної відмітки (в 60%), що несе у собі ризик невиконання даного нормативу. За підсумками 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 1,245 млн. грн., що на 19,93% більше прибутку Банку, отриманого за підсумками 2019 року. Агентство позитивно оцінює фінансовий результат Банку за підсумками 2020 року, враховуючи поточну макроекономічну ситуацію в країні та зумовлений нею тиск на діяльність Банку.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 06.04.2021

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com